Condoleancebericht en beterschapswens vanwege de West-Europese overstromingsramp

Condoleancebericht en beterschapswens vanwege de West-Europese overstromingsramp

Met veel verdriet heb ik kennisgenomen van de watersnoodramp in Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk, waarbij tot nu toe meer dan 180 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn verdwenen.

Ter gelegenheid van deze ramp die veel mensenlevens heeft geëist en tot veel materiele schade heeft geleid, bied ik mijn medeleven aan en wens ik spoedig herstel toe aan de burgers van Duitsland, België en Nederland. Mijn gedachten en wensen gaan uit naar degenen die hun levens zijn verloren en ik wens hun nabestaanden veel geduld toe.

Ik bid tot God om de zoek- en reddingsteams kracht te geven om de vermiste mensen snel te vinden, en ik wens de gewonden een spoedig herstel toe.

Bij deze nodig ik iedereen uit om in zowel financiële als in immateriële zin steun te bieden, zodat West-Europa deze ramp zo snel mogelijk te boven kan komen.

 

Mensenrechten in islam

Mensenrechten in islam

De islam is evenwichtig, breed en universeel als het gaat om mensenrechten. De Koran leert ons dat het ten onrechte nemen van het leven van een persoon een misdaad tegen de hele mensheid is (Al-Ma’ida 5:32) behalve voor hen die ernaar streven om de staat of het legitieme bestuur af te breken, of die vrijwillig iemands leven hebben genomen. Een dergelijke evaluatie kan in geen enkele andere religie of modern systeem worden gevonden, en een dergelijke hoge waarde is nog nooit door een mensenrechtencommissie of -organisatie aan het menselijk leven gehecht. De Islam accepteert het doden van één persoon alsof de hele mensheid gedood is, want de moord op één persoon laat het idee toe dat iedereen gedood kan worden.

De zoon van Adam, Kaïn, was de eerste persoon die bloed vergoot. Hoewel hun namen niet specifiek in de Koran of in de soenna worden genoemd, leren we uit eerdere geschriften dat een misverstand tussen de twee broers, Kaïn en Abel, heeft plaatsgevonden en dat Kaïn ten onrechte Abel uit jaloezie heeft gedood, waardoor een tijdperk van bloedvergieten werd geopend.

Om deze reden zei de boodschapper van God in een van de hadiths:

Telkens wanneer een persoon ten onrechte wordt gedood, wordt een deel van de zonde voor die moord aan Kaïn toegerekend, want hij was de eerste die de weg van de onrechtvaardige moord voor de mensheid opende.

Deze gebeurtenis, met een belangrijke les, komt tot uiting in de Koran:

Leg hun eerlijk het nieuws van Adam’s twee zonen uit: Toen zij elk een offer aanboden, en de ene werd aanvaard en de andere afgewezen. Hij zei: “Ik zweer dat ik je zal doden.” De andere zei: “God accepteert alleen van hen die vroom zijn.” Hij voegde eraan toe: “Ik zweer dat zelfs als je je je hand uitstrekt om mij te doden, ik niet mijn hand zal uitsteken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer der Werelden”.

Al-Ma’ida 5:27-28

Het volgende oordeel wordt gegeven:

Iemand die een persoon doodt, is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood, tenzij het (een wettige bestraffing is) voor moord of voor het veroorzaken van wanorde en corruptie op de aarde is; en de persoon die een leven redt, het is alsof hij de levens van alle mensen heeft gered.

Al-Ma’ida 5:32

 

Dit principe is universeel en dus voor alle tijden geldig. Een ander vers stelt:

Als iemand een gelovige opzettelijk doodt, dan is zijn (of haar) vergelding de hel, om daarin (voor eeuwig) te blijven; en de toorn en de vloek van God zijn over hem (of haar) en een vreselijke straf is voor hem (of haar) bereid.

An-Nisa 4:93

In een andere hadith, verklaarde onze profeet:

“Wie gedood wordt bij de verdediging van hun bezittingen is een martelaar. Wie gedood wordt terwijl hij zijn leven verdedigt, is een martelaar. Wie gedood wordt terwijl hij zijn godsdienst verdedigt, is een martelaar. Wie gedood wordt tijdens de verdediging van hun familie is een martelaar” [2]

Alle waarden die in deze hadith genoemd worden, zijn in alle rechtssystemen als aparte principes beschermd. Aan deze zaken wordt in de fundamentele boeken waaruit onze wet bestaat belang gehecht als zijnde “onmisbaar”. Vertrekkend hiervandaan is respect, vrijheid van geloof, leven, voortplanting, geestelijke gezondheid en persoonlijke bezittingen de basisprincipes die voor iedereen behouden moeten blijven.

De islam benadert de mensenrechten vanuit deze basisprincipes.

Alleen de Islam eert de mensheid met de eervolle benaming “Gods plaatsvervanger”. Geen enkel ander systeem of religie doet dit. Bovendien stelt de Islam dat alles in de hemel en op aarde, door Gods wet, ondergeschikt is aan de mensheid als het op een legitieme manier gebruikt wordt. Hoe kan een religie die zo’n groot belang aan de mens toekent, de mensenrechten van zelfs maar één persoon verwaarlozen?

 

 

Bronnen:

[1] Bukhari, Diyat, 2, Anbiya, 1, Anbiya, 1; Moslim, Kasamah, 27.

[2] Tirmidhi, Diyat, 22; Abu Dawud, SUNNA, 32.

De positie van vrouwen, naar de visie van islamgeleerde Fethullah Gulen

De positie van vrouwen, naar de visie van islamgeleerde Fethullah Gulen

Vandaag is de Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. De behoefte aan zo een dag bewijst nogmaals dat we in onze samenlevingen nog steeds te kort schieten in het beschermen van de fundamentele rechten van de vrouw en in het waarderen van haar kracht.

In dit kader willen we onderstaande filmpje delen met jullie, waarmee wij hopen bij te dragen aan het gesprek over dit actueel onderwerp en aan de versterking van de positie van de vrouw in algemene zin.
In dit filmpje wordt de visie van islamgeleerde Fethullah Gulen op de positie van de vrouw in de maatschappij uiteengezet. Deze verrassende en evenzeer frisse benadering lijkt ons zeer welkom in deze ongewisse tijd.

Of klik hier.

“Ik beschouw de vrouw en de man als de weerszijden van dezelfde eenheid.”
Fethullah Gulen

Gulen benadert de positie van de vrouw vanuit drie invalshoeken:

  1. De innerlijke kracht van de vrouw
  2. De rol van de vrouw in de maatschappij
  3. Relatie ten opzichte van de man
Boodschap van Fethullah Gülen over de veroordeling en condoleance van de moorden in Frankrijk

Boodschap van Fethullah Gülen over de veroordeling en condoleance van de moorden in Frankrijk

30 oktober 2020 – Onlangs hoorde ik over de wrede moord op Samuel Patty in een Parijse wijk en raakte diep bedroefd. Gechoqueerd was ik door het nieuws dat in een andere Franse stad drie mensen op brute wijze zijn doodgestoken tijdens het gebed in hun gebedsplaats. Eerlijk gezegd  verergerde mijn verdriet met het gegeven dat degenen die deze misdaden hebben begaan, islamitische argumenten gebruikten en religieuze leuzen uitschreeuwden.

Het is begrijpelijk dat moslims, die alle profeten sinds de profeet Adam geloven en respecteren, verwachten dat anderen de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn op hem) respecteren  en zich beledigd voelen door uitingen en uitbeeldingen die hem niet respecteren. Maar er zijn legitieme, humanitaire, diplomatieke en juridische manieren waarop zij hun zorgen kunnen uiten. Geweld kan nooit door de vingers worden gezien.

Ieder mens is als waardig geschapen en ieder menselijk leven is heilig, ongeacht zijn of haar geloof. Het zo lichtvaardig nemen van het menselijk leven is niet te verzoenen met de menselijkheid noch met de Islam!

Bovendien is wreedheid en geweld, ongeacht het doel ervan, niet de weg van de Profeet. Zelfs als dergelijk geweld wordt gepleegd onder een religieuze dekmantel, is het in strijd met de kernwaarden van de Islam. De profeet Mohammed (v.z.m.h.) reageerde altijd met mededogen en zachtmoedigheid op degenen die hem beledigden en lastig vielen, en hij streefde ernaar vijandelijkheid uit te bannen.

Nu dit het geval is, is het plegen van dit soort wreedheden een duidelijk teken dat de daders niet hebben geprofiteerd van de boodschap van de Profeet die de hele mensheid met mededogen omarmt. Tegelijkertijd zijn dit soort daden het grootste gebrek aan respect voor zijn nalatenschap.

Naar aanleiding van dit trieste incident veroordeel ik nogmaals alle vormen van terrorisme, ongeacht de daders of hun doel.

Deze aanslagen bewijzen eens te meer dat we behoefte hebben aan de dagen dat iedereen elkaar omarmt, zonder acht te hebben op verschil in geloof, taal of kleur, en dat iedereen elkaar met respect en medeleven benadert. Ik betuig mijn medeleven aan de naasten van degenen die bij deze aanslagen om het leven zijn gekomen en deel mijn verdriet met het Franse volk en met iedereen die zich als een lid van de menselijke familie beschouwt.

Fethullah Gülen: Het coronavirus veranderde hoe de ramadan eruitziet. Maar het zal ons geloof in God niet veranderen.

Fethullah Gülen: Het coronavirus veranderde hoe de ramadan eruitziet. Maar het zal ons geloof in God niet veranderen.

Vele jaarlijkse rituelen van de Ramadan zullen doorgaan, zelfs als enige verandering nodig is vanwege onze sociale verantwoordelijkheid om God’s wetten in het universum te respecteren.

Fethullah Gulen persbericht

Fethullah Gülen

De islamitische heilige maand van de Ramadan zal dit jaar anders zijn. Over de hele wereld zullen de moskeeën gesloten zijn, terwijl normaal gesproken aanbidders door overvolle moskeeën op straat gingen bidden. Families zullen niet bij elkaar komen, terwijl ze normaal gesproken voor de Iftar bijeen kwamen om het vasten te breken en zelfgemaakte lekkernijen te delen. En winkelcentra, cafés en straten zullen griezelig stil zijn, wanneer ze normaal gesproken tot leven komen als het donker is.

De Ramadan begon echter nog steeds op donderdagavond, en in de vroege uurtjes op vrijdagochtend kwamen de huishoudens samen, zoals ze dat al eeuwen doen, om slaperig een suhur te delen – de voormiddagmaaltijd.

Zelfs als de wereld worstelt met COVID-19, zullen de jaarlijkse rituelen van de Ramadan doorgaan. Gedurende de hele heilige maand zullen de meeste van de 1,8 miljard moslims in de wereld vasten tussen zonsopgang en zonsondergang, tijd doorbrengen met het reciteren van de Koran, zelfreflectie en gebed in een poging om dichter bij God te komen en hun dankbaarheid te uiten voor onze zegeningen. Normaliter zijn uitgezonderd van het vasten, jonge kinderen, reizigers, zwangere vrouwen en iedereen die ziek is, maar nu wordt dit lijstje uitgebreid met degenen die de symptomen van COVID-19 voelen.

Bidden voor de frontlinie

En dit jaar zullen onze gebeden een speciale plek hebben voor de gezondheidswerkers, hulpverleners en andere essentiële medewerkers die in de frontlinie staan van de strijd om de bevolking te beschermen. In de ogen van God is het redden van mensenlevens en het begunstigen van de mensheid de meest nobele inspanning: De Koran houdt het redden van een leven gelijk aan het redden van de hele mensheid, en de profeet Mohammed (op wie God’s vrede en zegeningen zijn) zegt dat het beste van de mensen degenen zijn die andere mensen ten goede komen.

Onze verplichting om mensen in nood te helpen en te ondersteunen krijgt dit jaar ook een extra betekenis nu onze buren en gemeenschappen te maken hebben met ziekte, verdriet, economische ontberingen en de eenzaamheid van zelfisolatie.

Misschien wel de moeilijkste verplichting voor velen bij het willen voldoen aan de voorzorgsmaatregelen die door de autoriteiten zijn uitgevaardigd, is het opgeven van de geplande bijeenkomsten die bij dit seizoen horen. Maar het volgen van deze maatregelen is een plicht van ons burgerschap en een noodzaak van onze sociale verantwoordelijkheid om Gods wetten in het universum te respecteren. Zo adviseerde de profeet Mohammed – wiens geloof en vertrouwen in God niet te beschrijven was – zelfs om een stad in quarantaine te plaatsen in het geval van een besmettelijke ziekte.

Deze kans benutten

Ieder van ons zou de extra tijd en ruimte die de sociale maatregelen van de pandemie bieden, moeten gebruiken om onze band met God, onze families en onze kernwaarden verder te onderzoeken. Deze tijd biedt een verplichte terugtrekking uit de drukte van ons dagelijks leven en een kans om ons naar God te keren en ons geloof, onze kennis en onze praktijk te verdiepen. Ik hoop dat imams hun gemeenten aan deze mogelijkheden zullen herinneren.

Deze periode dwingt ons ook om te vertrouwen op het internet en de technologieën die daarop zijn gebouwd. Onze jonge generaties zijn beter dan hun ouders zeer goed op de hoogte van deze technologieën. Door de geschiedenis heen hebben boodschappers van God en degenen die streven naar de verlichting van de mensheid altijd gebruik gemaakt van de beschikbare culturele middelen en praktijken om hun boodschap te verspreiden. We moeten ook de tijd nemen om ons te verbinden met onze gemeenschappen op nieuwe manieren, waaronder het toegankelijk maken van onze spirituele bronnen voor de jongere generaties in een taal die zij begrijpen en met technologieën die zij vertrouwd gebruiken.

De pandemie heeft voor nieuwe uitdagingen en veranderingen in ons leven gezorgd en dit kan sommigen van ons ertoe aanzetten om andere mensen de schuld te geven of te bekritiseren. Nu we de Ramadan binnengaan, is het van het grootste belang dat we ons toeleggen op het helpen van mensen in nood, in plaats van anderen de schuld te geven. Het kan zijn dat mensen, groepen of naties met wie we in het verleden verschillen hebben gehad, nu aan het lijden zijn, maar zelfs dan moet ieder van ons de gedachte dat iemand een ramp verdient, afwijzen en als onmenselijk bestempelen.

Het einde van deze tunnel

In een geglobaliseerde wereld is niemand ontheft van een potent probleem, of het nu gaat om het milieu, de geneeskunde of de economie. Dit is een tijd om data te delen en samen te werken om oplossingen te vinden. Dit is een tijd om onze onderlinge afhankelijkheid als naties, als gemeenschappen en als bewoners van een mondiaal ecosysteem te realiseren – een tijd om te erkennen dat we allemaal lid zijn van de menselijke familie en elk de kans hebben om het ware potentieel van de mensheid te laten zien.

Nu we deze heilige maand ingaan, is het van cruciaal belang dat we met hoop vooruit kijken en niet wanhopen, want wanhoop verstikt mensen en vooruitgang. De mensheid heeft in het verleden grote uitdagingen overwonnen, en we zullen ook manieren vinden om deze uitdaging te overwinnen. Als we ons richten op de kansen die deze pandemie biedt, zullen we in staat zijn om de gemoederen hoog te houden en veel sneller het einde van deze tunnel te bereiken.

Onze beleving van de Ramadan zal dit jaar noodzakelijkerwijs anders zijn. Maar in veel opzichten zal het net zo zijn als elk ander jaar: We zullen vasten, we zullen bidden, we zullen ons heilige boek voordragen en we zullen de hele heilige maand tijd nemen voor bezinning en liefdadigheid. Moge God ons in staat stellen om ten volle te profiteren van het feest van de gulheid in de Ramadan.

 

 

Dit artikel is eerder verschenen in NBC News.