Ware vrijheid is beschaafde vrijheid. Het draagt ​​de diamanten halsketting van religie en moraal en de gouden halsketting van gezond denken.

Ware vrijheid is het vrij zijn van, alle ketenen van de menselijke geest, die een belemmering vormen voor het maken van materiële en geestelijke vooruitgang, zolang we niet vervallen in onverschilligheid en onoplettendheid.

Vrijheid zorgt ervoor dat mensen kunnen doen wat ze willen, op voorwaarde dat wat ze doen geen andere schade aan anderen berokkent en zich volledig toewijden aan de waarheid…

Ware vrijheid is de vrijheid van morele verantwoordelijkheid. Het laat zien wat een mens is want het stimuleert en verlevendigt het geweten en verwijdert belemmeringen voor de geest.

Vrijheid van denken

Inspanningen om ideeën te onderdrukken door middel van onderdrukking of brute kracht hebben nooit echt succesvol gewerkt. Geschiedenis laat zien dat er geen enkel idee verwijderd werd door het te onderdrukken. Vele keizerrijken en staten zijn verwoest, maar een idee of maar een idee of gedachten waarvan de essentie zuiver is blijft overleven.

Read more:
Fethullah Gulen over Erdogan en Turkije
Interview Süd-Deutsche Zeitung: Gülen veroordeelt de ‘heksenjacht’ in Turkije

In één van de meest bekende nieuwsbladeren van Duitsland, de Süddeutsche Zeitung (SZ), verscheen 13 december 2014 een interview met...

Close