Geschreven door Fethullah Gülen

 

 

De basis aard der mensheid

De geschiedenis der mensheid begon met twee mensen, die de basis der mensheid vormden en elkaar aanvulden. Ten tijde van de eerste vader en moeder en de families die van hen afstamden, leidden de mensen een rustig leven.
Zij vormden een hechte gemeenschap met dezelfde gezichtspunten en die dezelfde omgeving en levens deelde.
Vanaf die dag, is de essentie der mensheid onveranderd gebleven en zal dat ook zo blijven.
Hun levensomstandigheden, hun fysieke structuur, voornaamste eigenschappen, basisbehoeften, tijd en plaats van geboorte en dood, selectie van ouders en uiterlijk, aangeboren eigenschappen en hun natuurlijke omgeving zijn niet veranderd. Dit alles vereist een aantal essentiële en noodzakelijke onveranderlijke werkelijkheden en waarden. De ontwikkeling en verandering van secundaire werkelijkheden van het leven dient daarom gebaseerd te zijn op de spil van deze primaire werkelijkheden en waarden, zodat het leven als een aards paradijs kan voortbestaan onder de schaduw van de Hemel.
Voorgaand hebben we een aantal kwesties besproken die schadelijk en onaangenaam lijken. Op dezelfde wijze zijn er menselijke eigenschappen als haat, jaloezie, vijandigheid, het verlangen anderen te overheersen, hebzucht, woede en egoïsme, die op het eerste gezicht kwaadaardig lijken. Een mens heeft tevens andere aangeboren driften en behoeften, zoals de behoefte aan eten en drinken en lust en boosheid, die ervoor zorgen dat hij of zij zijn of haar aardse leven kan voortzetten. Alle menselijke driften, behoeften en verlangens zouden in de richting van de eeuwige, universele en onveranderlijke waarden geleid en gestuurd moeten worden, die aan de fundamentele aspecten van het mens-zijn appelleren. In dit opzicht kunnen de behoefte aan eten en drinken en het verlangen dat met lust en woede geassocieerd wordt, getemd worden en omgezet in absoluut of relatief goede middelen.
Op dezelfde wijze kunnen egoïsme en haat bronnen worden van verfijnde eigenschappen en goedheid. Jaloezie en rivaliteit kunnen worden omgezet in wedijver in menslievende en goede daden. Het gevoel van vijandigheid kan worden omgezet in vijandigheid jegens de Satan, de grootste vijand der mensheid en jegens haat en het gevoel van vijandigheid zelf. Hebzucht en woede kunnen iemand ertoe brengen goede daden te verrichten zonder moe te worden. Egoїsme kan ons op de boosaardige aspecten van de wereldse ziel (nafs) wijzen en door diens kwade daden niet te vergeven, zo de ziel proberen te trainen en zuiveren.
Alle negatieve gevoelens kunnen door oefening en strijd getransformeerd worden tot bronnen van het goede. Dit is hoe men het niveau van ‘ het beste der Schepping’ kan bereiken; door de weg van transformatie af te leggen van potentieel menselijk wezen tot werkelijk en geperfectioneerd menselijk wezen, tot het beste voorbeeld, model en persoonlijke vertegenwoordiger van de Schepping en het bestaan.
Ondanks bovenstaande, volgt de realiteit van het menselijke bestaan niet altijd de genoemde richtlijnen. Negatieve gevoelens en eigenschappen zijn vaak te sterk. Ze beheersen de mens vaak zodanig dat zelfs de religies, die de mensen tot goedheid en vriendelijkheid leiden, en de gevoelens en eigenschappen die de bronnen van het absoluut goede vormen, worden misbruikt. Op individueel niveau en op dat van de mensheid als geheel, is het menselijke bestaan niet meer dan de som van innerlijke, persoonlijke strubbelingen en de uiterlijke manifestaties daarvan. Deze golfbewegingen maken de persoonlijke wereld van het individu, de samenleving en geschiedenis tot een strijdveld van oorlog, onderdrukking en tirannie. Als resultaat hiervan, lijdt de mens meestal zelf het meest onder de consequenties.
Mannen en vrouwen plukken de vruchten van hun daden. In de eerste periode van zijn geschiedenis, leidde de mensheid een gelukkig bestaan, als één samenleving, waarvan de leden hun vreugde en verdriet deelden. Later bonden zij hun nek en voeten echter aan een roestig juk, dat bestond uit kettingen van onderdrukking en dat het resultaat was van jaloezie, hebzucht en het verlangen naar andermans rechten en eigendom. Het gevolg was de moord op Abel door Kaïn, waardoor de mensheid het pad van verdeeldheid betrad. Hoewel de millennia elkaar als dagen, seizoenen en jaren opvolgen, gaat deze ‘cyclus’ nog steeds door.

Read more:
Een vurig gebed

Geschreven door M. Fethullah Gülen Een vurig gebed. De Almachtige Schepper is Hij wiens bestaan de bron is van alle bestaan,...

Close