Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen, maandag 17 september 2001 11:19

1. Als een dier sterft, wordt het samen met zijn begraafplaats vergeten. Dit is echter niet het geval met mensen. Zijn mensen die de herinneringen van hun voorouders niet levend houden en die hun graven niet behouden zich ervan bewust dat zij hen tot de status van dieren verlagen? Respect voor de doden is een zekerheid die aan de levenden wordt vergund omwille van  hun eigen toekomst.

2. Eén van de meest belangrijke manieren om de harten van mensen te veroveren is om een gelegenheid te zoeken om iets goeds voor hen te doen. Als zo’n gelegenheid zich voordoet, maak er dan onmiddellijk gebruik van. Als we onze harten toch eens konden instellen op het altijd goed doen voor anderen!

3. Goede zeden, een gezond geweten, goede manieren en deugden zijn als een universeel geaccepteerde valuta, die niet beïnvloed wordt door veranderingen in de waarden van andere ruilmiddelen. Degenen die voorzien zijn van zulke kwaliteiten zijn zoals kooplieden met het hoogste krediet. Zij kunnen zaken doen waar ze maar willen.

4. Hoe meer mensen in dit leven lijden en zich bewust zijn van hun leven, hoe diepzinniger hun gevoel wordt. Degenen die zich onbewust zijn van de bedoeling van het leven en de gebeurtenissen, en die nog geen lijden hebben ervaren, kunnen hun gevoelens en vermogens niet ontwikkelen, en kunnen zich geen onderdeel voelen van het bestaan.

5. Degenen met een sterke wilskracht en een goed, gezond karakter zullen niets van hun deugdzame essentie verliezen. Zelfs wanneer  zij lijden aan duizenden pijnen en smarten en wanneer zij gedwongen worden hun visies en manieren te veranderen. Wat valt er te zeggen over de zwakken die, zonder provocatie, hun gedachten en manieren dagelijks veranderen?

6. Onwetendheid is als een sluier gedrapeerd over de oppervlakte van  voorwerpen. De ongelukkigen die deze sluier niet kunnen verwijderen, zullen deze nooit kunnen doordringen om tot de waarheden van de schepping te komen. De grootste onwetendheid is het zich niet bewust zijn van God. Als dit is gecombineerd met arrogantie, wordt het een soort waanzin die niet kan worden genezen.

7. Een verstandig mens is niet iemand die beweert onfeilbaar te zijn en die daardoor onverschillig is voor de ideeën van anderen. Een waarlijk verstandig mens is iemand die zijn of haar fouten corrigeert en die de ideeën van anderen gebruikt als erkenning van het feit dat mensen geneigd zijn fouten te maken.

8. Het leven bloeit gedurende de kindertijd. Gedurende de jeugd groeit het door innerlijke spanning en spirituele worsteling op weg naar de waarheid. Tijdens de oude dag behoudt het zijn vitale energie met het verlangen om zich te herenigen met de geliefden die al zijn heengegaan. Hoe ellendig is het voor atheïsten die het leven soms als komedie ervaren en soms als een tragedie, en die daarbij het instinct voor vurige hoop en dankbaarheid in de mensheid onderdrukken. [Criteria or Lights of the Way, 12e editie, Izmir 1998, deel 2, p.118–23]

Read more:
De Commissie voor de Grondwet heeft Bartholomeos ontvangen!

Een primeur in de geschiedenis van de Kamer; De Commissie voor de Grondwet heeft Bartholomeos ontvangen HABİB GÜLER ANKARA Gisteren...

Close