Home – Fethullah Gulen

Fethullah Gulen is een Turkse geleerde die zijn leven al meer dan 55 jaar gewijd heeft aan vrede, dialoog en onderwijs. Hij krijgt veel steun van mensen.

De drie grootste gevaren: onwetendheid, armoede en verdeeldheid

Fethullah Gülen vertelt over drie gevaren voor de samenleving en inspireert mensen daar passende en praktische oplossingen voor te bedenken. Gülen heeft het over drie problemen en drie oplossingen. Om te beginnen bestaat onder de mensen een onwetendheid die door middel van onderwijs en educatie opgelost kan worden. Voorts heeft men te maken met armoede, waar liefdadigheid en ondernemerschap een oplossing voor kunnen zijn. Tot slot bestaat er op veel verschillende vlakken van de samenleving verdeeldheid onder de mensen, wat met dialoog opgelost kan worden.

Onwetendheid

Onwetendheid is het grootste probleem en kan opgelost worden door middel van onderwijs en educatie. In het ideaal van het dienen van de mensheid is educatie ook tegelijkertijd altijd de belangrijkste manier van dienen geweest. Fethullah Gülen moedigt dan ook mensen aan om door middel van educatie, multiculturele en multireligieuze activiteiten in formele en informele projecten de mensheid te dienen.

Ongeacht het om Turkije of een ander land gaat en ongeacht of het bestaande systeem werkt, blijft educatie volgens Gülen het meest effectieve middel voor verandering. Gezien de oplossing voor de meeste problemen afhangen van de initiatieven en capaciteiten van de mensen zelf, is educatie een uitermate geschikte manier om dit oplossen te stimuleren. Gülen vertelt dan ook herhaaldelijk dat leren een taak is van alle mensen. “Door deze taak te vervullen, bereiken we het niveau van de ware mensheid en worden we een gunstig en waardevol onderdeel van de samenleving.” Gülen wijst in zijn werk niet alleen op het onderwijzen van kinderen, maar op de educatie van iedereen – jong en oud, geschoold en ongeschoold. De vrijwilligers binnen de beweging zien zichzelf dan ook als voortdurend in ontwikkeling en ontplooiing. Persoonlijke ontwikkeling is binnen de beweging een vaak terugkomend en bepalend onderdeel. Gülens gedachtegoed over educatie komt voort uit zijn geloof. Volgens Gülen zijn wetenschappelijke en religieuze kennis beide onmisbare en tegelijk elkaar aanvullende onderdelen van eenzelfde geheel. De vrijwilligers binnen de beweging moedigen de samenvoeging van rationele ene religieuze kennis aan. Zodoende hechten de Gülen-geïnspireerde scholen veel waarde aan wetenschap wiskunde en wetenschap.

Steun voor de activiteiten van de Gülenbeweging komt voort uit de gedeelde waarden tussen de scholen en gemeenschappen die ze dienen. Daarnaast wordt het versterkt door de directe voordelen die voortvloeien voor de studenten en hun gezinnen zoals verbeterde sociale relaties en hoge academische standaarden.

Om onwetendheid door middel van onderwijs te bestrijden, hebben Gülen en mensen die zich geïnspireerd door hem voelden vele scholen en onderwijsinstellingen opgezet van Europa tot Centraal-Azië, van Afrika tot het Verre Oosten. Deze scholen dienen alle mensen, ongeacht hun rassen, kleuren of religies. In deze instellingen worden studenten van alle culturen onderwezen in universele menselijke waarden en ethiek in combinatie met moderne wetenschappen.

Read more:
De Draaikolk van Egotisme

De Draaikolk van Egotisme Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen, maandag 17 september...

Close