Geschreven door M. Fethullah Gülen

De waarheid is de essentie en de werkelijkheid van iets. Het duidelijk weten wat iets is, wat het betekent. Dit gaat verder dan alleen de uiterlijke kenmerken en de waarneming ervan. Wat is de essentie en werkelijkheid van de mens, het universum en alles hierbinnen? Wat bedoelen ze, als individuen en als geheel? Wat bevindt zich buiten dit bestaan – van atomen tot gaswolken, van de kleinste deeltjes van een mens tot zijn stoffelijke en spirituele diepten- met al zijn ordelijkheid, harmonie, schoonheid en wijsheid? Daar al deze fenomenen onmogelijk onder de noemer ‘toeval’ kunnen worden geplaatst, moet er sprake zijn van een waarheid waarop alles – van deeltjes tot planeten – berust. Er is inderdaad een waarheid die de ultieme basis vormt voor alles, en iedereen heeft de plicht om deze waarheid te kennen en te begrijpen, met behulp van zijn of haar eigen unieke kwaliteiten. Wanneer iemand met een diep verlangen en met volle aandacht voldoet aan deze plicht, dan bedrijft iemand “de liefde voor de waarheid”.

Deze liefde kan ook worden omschreven als het gevoel, de opwinding, de inspanning en de passie in het proces naar bewustwording van de essentie en de werkelijkheid van alles, door het volledige bestaan, alle dingen en alle gebeurtenissen aandachtig en onderzoekend waar te nemen; deze liefde is de veiligste manier voor het bereiken van de Waarheid der waarheden. Het stimuleren van deze opwinding en dit verlangen in onze spirituele wereld, het activeren van het gevoel, de nieuwsgierigheid en de gedachtegang om de betekenis achter ieder wezen te begrijpen, en het activeren van onze wil en vastberadenheid hierbij, zijn de eerste tekens van de liefde voor de waarheid. Enkele vereisten hierbij zijn het vreugdevol en serieus waarnemen en beoordelen van de innerlijke en uiterlijke wereld, het in acht nemen van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en veranderende paradigma’s tijdens het onderzoeken van wezens en gebeurtenissen, het aanvaarden en doorstaan van alle problemen die hierbij opduiken, vastberadenheid en mentale inspanning, het weerstaan van wanhoop en paniek bij de confrontatie met ingewikkelde en verwarrende kwesties, en het bereiken van de waarheid als levensdoel beschouwen zonder hieraan voorwaarden te stellen.

We kunnen deze reis ook samenvatten door middel van de volgende termen: “bedachtzaamheid” (tedebbür), het waarnemen en beoordelen van wezens en gebeurtenissen en hun voorwaarden en gevolgen; “reflectie” (tefekkür), een ruimdenkende manier van waarnemen; “observatie” (tebassur), op ieder object en iedere gebeurtenis de oneindige horizon van inzicht loslaten; “volhardendheid” (tesabbur), het met grote vastberadenheid, onvermoeibaar en onophoudelijk bieden van weerstand tegen het wanhopig makende effect van de tijd (de grote uitdaging van het wachten op de vervullingen).

Als men in staat is om op bovenstaande manier het universum, de schepsels en de gebeurtenissen te lezen, dan zal alles in de nabije en verre omgeving synchroon communiceren, ieder object begint een lofdicht over zijn betekenis en staat van zijn, doet een volledige bekentenis en verwijst daarbij naar de Schepper, verspreidt licht naar zijn horizon en verlichting naar zijn hart met de immense betekenissen die zich buiten hem zelf bevinden. Elektronen met hun ongelooflijke bewegingen en fascinerende harmonie; moleculen met hun dynamiek en gedisciplineerde activiteiten als waren het dienstdoende functionarissen; de cel met zijn perfecte structuur en handelingen; onze organen en hun honderden functies; de geest met zijn talloze activiteiten, in verbinding met de ziel en de goddelijke leiding; de diepgang van het geweten; de mensheid en haar relatie met de Schepper via vertrouwen, wijsheid, liefde, verlangen, nabijheid en hereniging; ontelbare land- en zeeschepsels met allemaal verschillende formaties en levensperikelen; de aarde met al haar voorwaarden die het leven mogelijk maken en haar rijke, overvloedig stromende bronnen; de zon met zijn schitterende energie en zijn contact met ieder schepsel op aarde; de hele kosmos, op macro- en microniveau, in al zijn majestueuze verschijningen en duizelingwekkende diepten, die allemaal verschillende boodschappen uitzenden in de naam van de waarheid, leven blazen in de zielen op weg naar de waarheid, en degenen die in staat zijn tot contemplatie voorzien van onverzadigbare ervaringen.

De aarde, die wij dag in dag uit zien en observeren, in het bijzonder, vervult onze harten met de liefde die de waarheid is, want zij is mooier dan de mooiste voorstelling, magischer dan het meest betoverende paleis, informatiever dan het meest informatieve boek, ordelijker dan het meest ordelijke systeem, fascinerender dan de meest indrukwekkende promenade, en immer fris en kleurrijk – we zouden haar evengoed de projectie van, of de betoverende doorgang naar het Paradijs kunnen noemen.

Indien iemand zich zonder vooroordeel en met een blanco geest verdiept in de aspecten van de natuur, zal hij een diepe bewondering voelen voor elk wezen dat hij waarneemt en waarop hij mediteert, en hij zal niet anders kunnen dan hen keer op keer opnieuw observeren, en wellicht, als een geliefde, altijd dromen over het bereiken van de essentie van het bestaan; hij zal verworden tot een nieuwsgierig onderzoeker en een liefhebbende ontdekker van de waarheid achter alle wezens, tijdens elk nauwkeurig onderzoek en iedere analyse en synthese. Iedere nieuwsgierige geest met inzicht die op deze manier het universum waarneemt en interpreteert, zal de dingen anders gaan zien, en kleuren, patronen en talen zullen zich in zijn ogen transformeren. Hij zal een spirituele extase ervaren wanneer hij hemel en aarde observeert, en verrukt zijn bij het aanschouwen van de schoonheid van bloemen. In ieder geluid kan hij de lofliederen bijna horen weerklinken die een ode brengen aan de Scheppende Kracht; van de donder tijdens een onweersstorm tot de hartroerende en verfijnde melodieën van de vogels. Hij raakt in vervoering bij het aanschouwen van alle fenomenen, van atmosferische gebeurtenissen tot het kabbelen van rivieren, en achter dit alles voelt hij de oneindige wil en barmhartigheid die het volledige bestaan omvatten, en hij voelt zich vreugdevol als een kind. Nieuwsgierig als hij is, beweegt hij zich naar de waarheid, zoekende, als een minnaar die de geur van zijn geliefde waarneemt, hoopvol soms; maar zo nu en dan zegt hij “nog niet” en hij vervolgt zijn weg, enkel en alleen om in de fenomenen de diepe en immense waarheden te bevatten die in boeken nooit omschreven konden worden.

En op een dag, staat hij tegenover de oogverblindende manifestaties van de Almachtige, die ons bevattingsvermogen en al onze omschrijvingen te boven gaat. Hij bevindt zich dan in een unieke staat van zuiverheid in voelen en intuïtie. Hij vervolgt zijn weg en bereikt de horizon waar overal weerklinkt: “God de Aanbedene, God de voorbestemde, God de Dierbare…” Dan veranderen alle ongemakken in zegeningen, en de tegenslagen van de zoektocht in genot.

Voor zulk een alerte geest zijn de natuur en het volledige bestaan een tentoonstelling van schoonheid, een wonderbaarlijke kunstgalerie, een promenade van plezier en verrukking. Degenen die met hun hart naar deze tentoonstelling kijken en deze promenade in het licht van vertrouwen observeren hebben het gevoel alsof ze in een gang naar het Paradijs lopen, veelal in vervoering en extase geraakt door de eeuwige waarheid, en snellen voorwaarts richting een nieuwe horizon door wil en inzicht met elkaar te combineren. Ze worden op unieke wijze begroet door ieder wezen dat ze ontmoeten, en ze nemen hun speciale lessen in wijsheid in zich op. Ze reizen van de ene vallei naar de andere door alle kennis en liefde die door elk wezen worden uitgedrukt, te internaliseren. Ze begroeten elk wezen en worden door alles en iedereen begroet. Ze voelen dat ze met iedere stap dichter bij hun doel komen; de Waarheid der waarheden. Ze voelen dat er een speciaal soort vriendelijkheid aan hen wordt geschonken, en het is alsof ze boodschappen van Hem ontvangen dankzij hun gesterkte geloof en gegroeide wijsheid. Wanneer de tijd rijp is, bereiken ze de staat waarin ze hem als het ware zien. Ze zien het onzichtbare en ze horen het onhoorbare. Daarom willen ze deze plek van plezier, enthousiasme en eerbied niet verlaten.

Dit niveau van liefde voor de waarheid genereert een streven naar grondig onderzoek, nog zo’n belangrijk onderwerp dat een aparte behandeling verdient.

Read more:
“Dialoog tussen culturen is een noodzaak, geen luxe”

Een seniorgeleerde van theologie heeft gezegd dat interreligieuze dialoog bevorderd door de Gülenbeweging geen luxe, maar een noodzaak is in...

Close