Door M. Fethullah Güllen

1. De toekomst van elk individu is sterk gerelateerd aan de indrukken en invloeden die worden ervaren tijdens de kindertijd en jeugd. Als kinderen en jongeren worden grootgebracht in een klimaat waarin hun enthousiasme met veel gevoel wordt gestimuleerd, zullen ze een krachtige geest hebben en goede normen en deugden tonen.

2. Onze menselijkheid is direct evenredig aan de zuiverheid van onze emoties. Hoewel degenen die vol met slechte gevoelens zitten en van wie de zielen zijn beïnvloed door egoïsme eruit zien als mensen, is het twijfelachtig of ze ook echt mens zijn. Bijna iedereen kan zijn lichaam trainen, maar slechts weinig mensen kunnen hun gedachten en gevoelens ontwikkelen. De eerste training levert sterke lichamen op, terwijl de laatste spirituele mensen voortbrengt.

3. Het verbeteren van een gemeenschap is alleen mogelijk door de jongere generaties te verheffen tot de positie van de mensheid, niet door de slechteriken te vernietigen. Tenzij het zaad, samengesteld uit religie, traditie en historisch bewustzijn door het hele land ontkiemt, zullen er nieuwe slechte elementen verschijnen en opgroeien op de plek van elk uitgeroeid, slecht element.

4. Hoewel het fundamenteel is dat meisjes worden grootgebracht om teer als bloemen zijn en om zachte en liefdevolle opvoeders van kinderen te zijn, moet er de nodige aandacht aan worden besteed om te zorgen dat ze opgroeien tot onbuigzame verdedigers van de waarheid. Anders hebben we ze getransformeerd tot arme, machteloze wezens omwille van de teerheid en zachtheid. We moeten niet vergeten dat leeuwinnen nog altijd leeuwen zijn.

5. Goede manieren zijn een deugd en worden zeer gewaardeerd in een ieder waarin ze worden gevonden. Degenen met goede manieren worden aardig gevonden, zelfs als ze geen onderwijs hebben gehad. Gemeenschappen verstoken van cultuur en educatie zijn als onbeleefde individuen, omdat men in hen geen loyaliteit in vriendschap kan vinden, of consistentie in vijandschap. Degenen die zulke mensen vertrouwen worden altijd teleurgesteld en degenen die van hen afhankelijk zijn, blijven vroeg of laat achter zonder steun. [Criteria of Lichten van de Weg, Izmir, 1998, Vol.2, (12e editie), pp. 59-61]

Read more:
De Hizmetbeweging en islam

Door M. Enes Ergene Het is voor mij belangrijk te onderstrepen dat de Hizmetbeweging geen ideologisch gedreven organisatie is. Gülen...

Close