Een primeur in de geschiedenis van de Kamer; De Commissie voor de Grondwet heeft Bartholomeos ontvangen

HABİB GÜLER ANKARA

Gisteren is er een primeur beleefd in de geschiedenis van de TBMM (Turkse Tweede Kamer). De vertegenwoordigers van de minderheden zijn door de Kamer onthaald. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, die als invité van de Commissie voor consensus in de Grondwet naar de TBMM was gekomen, zei: “Deze uitnodiging vinden wij een zeer belangrijke gebeurtenis. Want de minderheden krijgen voor het eerst in het tijdperk van de Republiek een dergelijke officiële uitnodiging.” Bartholomeos die verklaarde dat er na de democratisering die beleefd wordt een nieuwe Turkije geboren wordt, zei verder, “We willen geen discriminatie, we willen gelijkheid.”

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, kwam als invité van de Commissie voor consensus in de Grondwet naar de Kamer en verwoordde zijn visie met betrekking tot de nieuwe grondwet. De ontmoeting die zonder de aanwezigheid van de pers plaats had, duurde ongeveer 1,5 uur. Bartholomeos, die na de ontmoeting een verklaring aflegde aan de journalisten, gaf aan dat hij erg tevreden is over de uitnodiging van de Kamer. Hij zei, “De minderheden krijgen in de periode van de Republiek voor het eerst een dergelijke officiële uitnodiging.” Bartholomeos, die vertelde dat ze het bewonderenswaardig vinden dat bij de voorbereiding van de nieuwe grondwet ook naar de mening van minderheden wordt geluisterd, gebruikte de volgende woorden: “We willen dat de nieuwe grondwet ons allen toebehoort. We willen geen tweederangs burgers zijn. Helaas zijn de minderheden tot op heden benadeeld. Al deze zaken verbeteren geleidelijk en een nieuwe Turkije wordt geboren. Wij hebben onze hoop nooit verloren. Op dit moment zijn we zeer tevreden. Wij zijn ervan overtuigd dat er rekening zal worden gehouden met onze visie. Als een Turkse burger willen we namelijk niets meer dan onze rechten.

We willen geen discriminatie, we willen gelijkheid. Wij zijn geboren en getogen in dit land, we betalen onze belasting, dienen in het leger en we stemmen. Daarom hebben we een verzoek ingediend het onrecht dat ons tot op heden gedaan is, niet meer te herhalen. We hebben gevraagd om al deze zaken in de nieuwe grondwet te garanderen. We zijn er zeker van dat het ook zal gebeuren.”
Over het onderwerp aangaande hun wensen ten aanzien van de grondwet, zei Bartholomeos, “Wij hebben gelijkheid gevraagd in onderwijs en om heropening van het seminarie. We hebben vrijheid van godsdienst en geweten gevraagd, vrijheid van gebedsdiensten en bijdragen van de staat op het gebied van onderwijs. Geen enkele kerk of school van minderheden heeft financiële steun van de staat ontvangen. Als we het hebben over gelijkheid dan moet deze op alle gebieden worden toegepast.” Op de vraag: “Heeft u ook een wens neergelegd voor salariëring van geestelijken?” antwoordde hij, “Wij hebben aan de commissie een tekst van 18 pagina’s aangeboden. In deze tekst, die met hulp van alle rechtsgeleerde minderheden is opgesteld, bevinden zich al deze onderwerpen.”
ASSYRIËRS: WIJ ZIJN GEEN GASTEN IN DIT LAND
Een andere minderheidsgroep, die door de Commissie voor Consensus in de Grondwet, gehoord werd zijn de Assyriërs. De voorzitter van de Mor Gabriel Klooster Stichting Kuryakos Ergün, zei in de verklaring, die hij aflegde aan de journalisten, na de ontmoeting die ongeveer 40 minuten duurde, “Vandaag is voor ons een historische dag. Wij wonen al meer dan 6 duizend jaar in dit land. Wij zijn geen gasten in dit land. Wij zijn hier namens alle Assyriërs in de wereld.” Ergün reageerde op de vraag, “Heeft u uw problemen met betrekking tot het curriculum van de lesboeken naar voren gebracht?” met de woorden “Ja, dat hebben we gedaan. Eerder hadden we dat al schriftelijk gedaan bij onze Minister van Onderwijs en de reactie was dat het in het nieuwe leerjaar eruit gehaald zou worden. Bovendien hebben we aangegeven dat Assyriërs in overheidsinstanties en in de bureaucratie moeten kunnen werken.”

Read more:
Gulenbeweging in Nederland
Antwoorden van Van Bruinessen op beweringen van Gulenbeweging critici

Op 14 mei 2014 vond er een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer over de Gülenbeweging. Enkele beweringen die werden...

Close