Erdogans oorlog tegen Hizmet Gulenbeweging, stap voor stap beschreven

Als onderdeel van een politieoperatie tegen leden van de Hizmet beweging, werden tientallen politieofficieren in hechtenis genomen. (Foto: Today’s Zaman, Selahattin Sevi)

ISMAIL MESUT SEZGIN / LONDEN

In de ochtend van 17 december 2013 hebben Turkse aanklagers een aantal arrestaties verricht en invallen gedaan als onderdeel van een lopend corruptieonderzoek, waarbij een aantal mensen met nauwe banden met de regerende AK Partij van premier Recep Tayyip Erdogan mogelijk in diskrediet zouden worden gebracht (waaronder de zoons van drie kabinetsleden). Premier Erdogan noemt deze operatie een poging tot een staatsgreep tegen zijn regering, georganiseerd door een coalitie van vijanden binnen en buiten Turkije. Naar aanleiding hiervan roept hij op tot een tweede onafhankelijkheidsstrijd van Turkije tegen deze vijandelijke groeperingen. Erdogan beweert dat de ‘binnenlandse pion’ van dit complot bestaat uit de door Fethullah Gülen geïnspireerde Hizmet beweging die volgens hem in de regering is geïnfiltreerd. Zijn nummer één belofte voor de verkiezingscampagne: het voor eeuwig opdoeken van de Hizmet beweging. Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

 

Waarom Erdogan Hizmet heeft verkozen tot zijn spookvijand

 1. Om de meedogenloze maatregelen te rechtvaardigen waarmee hij een halt toeriep aan de corruptieonderzoeken van 17 en 25 december 2013, waarbij hij en zijn regering in diskrediet werden gebracht.
 2. Om Hizmet de mond te snoeren, de beweging die niet alleen onafhankelijk van zijn regering opereerde maar ook de alerte Turkse Moslim wist te bereiken.

 

Erdogans stappenplan tegen de door Gülen geïnspireerde Hizmet beweging

 1. Beteugelen en controleren van de media, wat overigens een doorlopend streven is en niet alleen hoog op de agenda van Erdogan staat. Het past echter perfect in dit rijtje daar het de mening van het publiek stevig verankert doordat het door de regering gecreëerde verhaal onveranderd wordt herhaald. Zie daar de reden van de blokkade op Twitter en YouTube; bij deze kanalen is er geen mogelijkheid tot beheersing, beïnvloeding en beteugeling;
 2. Onderzoek naar de achtergrond van alle overheidspersoneel, bureaucraten, academici en journalisten, uitgevoerd door de Turkse Inlichtingendienst. We weten nu dat dit onderzoek voortvloeit uit de in 2004 gehouden bijeenkomst van de Turkse Nationale Veiligheidsraad waarbij Erdogan en de generaals besloten tot een landelijk stappenplan tegen de beweging, waarvan dit achtergrondonderzoek deel uitmaakt;
 3. Ontmenselijking van Hizmet leden, om ervoor te zorgen dat het volk hun vervolging makkelijker accepteert;
 4. Zuiveringsactie tegen degenen die na achtergrondonderzoek meer waarde blijken te hechten aan de constitutie en de wet dan aan onvoorwaardelijke trouw aan premier Erdogan. De vervanging van het hoofd van de politie van Istanbul door de voormalig burgemeester van Aksaray, wiens ervaring op politiegebied nihil is, is zo’n voorbeeld. De teller van het aantal mensen dat is gedegradeerd, herplaatst en uit hun functie is gezet staat momenteel op 20.000. De premier erkent dat het hier gaat om een ‘heksenjacht’ naar degenen die hij als verraders beschouwt;
 5. Sabotage van Hizmet organisaties door bijvoorbeeld sluiting van universitaire voorbereidingsscholen, poging tot nationalisering van Bank Asya, uitoefenen van druk op zakelijke adverteerders in Zaman, intrekking van toestemming voor het bouwen van nieuwe scholen etc.;
 6. Sabotage Hizmet ondersteunende bedrijven bijvoorbeeld door het intrekken van essentiële licenties zoals het geval was bij mijnbouwbedrijf Ipek Holding, en door druk uit te oefenen op business partners van bedrijven die gelinkt worden aan Hizmet;
 7. Voorbereidend juridisch werk voor de criminalisering van Hizmet met behulp van maatregelen zoals hieronder vermeld.

 

Waarom Erdogan Hizmet wel moet overgaan tot vervolging

 1. Om de verhalen te bekrachtigen die hij naar aanleiding van de Gezi park demonstraties de wereld in heeft geholpen, waarin hij beweert dat buitenlandse groeperingen samenwerken met binnenlandse verraders om het succes van Turkije te ondermijnen;
 2. Om te ‘bewijzen’ dat de corruptieonderzoeken, waarin hij en zijn regering een grote rol spelen, in feite een poging tot een staatsgreep waren;
 3. Om de meedogenloze maatregelen die hij heeft genomen tegen aanklagers en de politie, om een halt toe te roepen aan de corruptieonderzoeken, onder het voorwendsel dat zij verbonden waren met Hizmet, de binnenlandse aanstichter van de ‘mislukte staatsgreep’, te rechtvaardigen;
 4. Om hem nog meer reden te geven om de scheiding der machten in Turkije te ondermijnen en hiermee zijn eigen toekomstige juridische onschendbaarheid te waarborgen;
 5. Om zijn grote belofte na te komen de beweging te vervolgen en hiermee een waardige oppositionele en alternatieve partij van het toneel te laten verdwijnen.

 

Concrete stappen van Erdogan om Hizmet met succes te criminaliseren

Hieronder volgt een opsomming van de concrete stappen die de AKP regering na 17 december heeft genomen om er zeker van te zijn dat de Hizmet beweging met succes kon worden vervolgd en gecriminaliseerd. Niet alle stappen worden vermeld; alleen de meest relevante in bovengenoemd proces:

 1. Veranderen van de HSYK door in februari een wet (1) te laten passeren waarmee de regering de macht heeft aanklagers en rechters te benoemen en beslist welke onderzoeken en rechtszaken zij krijgen toegewezen. Hiermee verschuift het evenwicht van de macht in de Hoogste Raad van Rechters en Aanklagers (HSYK);
 2. Creëren van ‘super strafrechters’ met verreikende bevoegdheden door de inwerkingtreding van een pakket wettelijke maatregelen (2) medio juni. Eén enkele super strafrechter heeft de eenzijdige bevoegdheid om onderzoeken te beëindigen of op te starten, en om allerlei bevelen uit te geven, waaronder een bevel tot inhechtenisneming, huiszoekingsbevel, arrestatiebevel, het bevriezen van tegoeden etc. Vóór de inwerkingtreding van deze maatregel konden deze beslissingen alleen worden gemaakt door het vrede- en strafgerecht bestaande uit een panel van rechters in plaats van slechts één allesbepalende rechter. Deze nieuwe strafrechters worden benoemd door de geherstructureerde HSYK;
 3. Reorganisatie van de Centrale Raad van Beroep, waarmee het rechtswezen ondergeschikt wordt gemaakt aan de regering door de inwerkingtreding van hetzelfde pakket wettelijke maatregelen als hierboven vermeld;
 4. Opdracht van hoofdofficier van justitie Serdar Çoskun op 11 juni aan de politie van Ankara, afdeling georganiseerde misdaad, tot het uitvoeren van een geheim onderzoek naar de Hizmet beweging om inlichtingen in te winnen over Hizmet leden en de media groep, maatschappelijke organisaties, particuliere scholen, studentenhuizen, centra voor examenvoorbereiding, bedrijven, stichtingen en verenigingen die gelinkt worden aan de Hizmet beweging;
 5. De uit 23 punten bestaande geschreven opdracht van Turgut Aslan, Hoofd van de afdeling terrorismebestrijding (TEM) (3) van 25 juni die naar politiebureaus in 30 provincies is gestuurd waarin dringend wordt verzocht mee te werken aan het lopende onderzoek naar Hizmet, uitgevoerd door de Opsporingsdienst Anticonstitutionele Misdaden, door hen te vragen of Hizmet beschikt over een gewapende afdeling; of Hizmet de macht heeft de regering omver te werpen of de Constitutie af te schaffen; of haar leden betrokken waren bij enkele van Turkije’s meest beruchte moorden, waaronder de moord op Hrant Dink in 2007, Katholiek priester Vader Santoro in 2006, een rechter die deel uitmaakte van de Raad van State in 2006, drie Christelijke missionarissen in Malatya in 2007 en de Turks Joodse zakenman Üzeyir Garih in 2001; voor welke individuen of buitenlandse groeperingen de leden van Hizmet werken, en hoe vaak prominente leden van Hizmet het land verlaten. TEMs geschreven opdracht bevat ook het verzoek aan de politie in 30 provincies om op zoek te gaan naar geheime getuigen die bereid zijn te getuigen tegen de beweging. Er wordt bij vermeld dat ook mensen die sinds 2003 stafrechtelijk zijn vervolgd en schuldig zijn bevonden toestemming krijgen om te getuigen.

 

In de hierboven vermelde stappen is uiteengezet welk voorbereidend werk de regering Erdogan heeft uitgevoerd om de Hizmet beweging in Turkije succesvol te vervolgen en criminaliseren. Met maatregelen die zijn genomen om de HSYK en de Centrale Raad van Beroep in bedwang te houden en de benoeming van ‘super strafrechters’ met verreikende bevoegdheden wil Erdogan ervoor zorgen dat de door de regering benoemde rechters en aanklagers de Hizmet beweging kunnen aanklagen en vervolgen, en om de uitspraak in beroep onaantastbaar te laten zijn. De opdrachten van hoofdofficier van justitie Serdar Coskun en het hoofd van TEM, Turgut Aslan tonen aan dat dit plan zijn doel vooralsnog niet mist.

Deze stappen maken deel uit van een groter plan tegen de Hizmet beweging, zoals onthuld in de parlementaire vraag gesteld door Idris Naim, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en AKP parlementslid, aan de huidige Minister van Buitenlandse Zaken Efkan Ala, waarbij Mr Sahin stelt dat hem een stappenplan is overhandigd waarin uiteen wordt gezet hoe de regering de Hizmet beweging hard zal aanpakken en zal criminaliseren binnen haar rechtbanken. Mr Sahin verklaart dat het document is getekend en vraagt of het een origineel en onvervalst document is.

 

De parlementaire vraag van voormalig Minister van Binnenlandse Zaken aan de huidige Minister van Binnenlandse Zaken luidt: Heeft uw afdeling een stappenplan opgesteld met als doel de Hizmet beweging van het toneel te laten verdwijnen?

Idris Naim Sahin was een goede vriend en vertrouweling van premier Erdogan. Van juli 2011 tot januari 2013 was hij Minister van Binnenlandse Zaken en Kabinetslid; van november 2002 tot december 2013 partijvoorzitter van de AKP. Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 17 december trekt hij zich uit protest terug met de woorden: “De regering wordt geleid door een kleine oligarchie van elites, op zo’n manier dat grote delen van het stemdistrict en het Turkse volk worden buitengesloten.”

Opvallende punten uit de parlementsvraag van Idris Naim Sahin:

 1. Het is bekend dat de regering gebruik maakt van staatsmiddelen om de confrontatie aan te gaan met degenen die begaan of verbonden zijn met de Hizmet beweging. Hizmet staat bekend om haar inzet met betrekking tot het hooghouden van het geloof en de wetenschappelijke en culturele waarden van ons land, en het promoten van deze kwaliteiten in de rest van de wereld. Dit alles kan slechts bijdragen aan het aanzien van Turkije. Klopt het dat er een stappenplan tegen de Hizmet beweging is opgesteld en tot uitvoer wordt gebracht?
 2. Klopt het dat het eerste artikel van dit vermeende stappenplan gaat over een plan om leden van de Hizmet beweging, en degenen die de constitutionele orde van het land trachten te vernietigen, op te sporen en het nodige bewijs tegen hen in het geheim te verzamelen?
 3. Geeft het Stappenplan overheden opdracht om te onderzoeken of de Hizmet beweging beschikt over strijdkrachten en over voldoende macht om de regering over te nemen?
 4. Geeft het Stappenplan opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijke rol van de Hizmet beweging in beruchte misdrijven, waaronder de moord op St. Santoro, moord op Hrant Dink, de Zirve uitgeverijmoorden, en de moorden op Necip Hablemitoğlu en Üzeyir Garih?
 5. Vraagt het Stappenplan mensen die de afgelopen 10 jaar het slachtoffer zijn geweest van misdaadonderzoek te getuigen tegen de Hizmet beweging en eist het dat voormalig Hizmet leden worden aangespoord te getuigen tegen de beweging om vervolgens via de staat getuigenbescherming te genieten?

 

(1) http://uk.reuters.com/article/2014/02/26/uk-turkey-judiciary-idUKBREA1P1MF20140226

(2) http://www.todayszaman.com/columnist/gunay-hilal-aygun_351708_judiciary-of-the-new-turkey.html

(3) http://www.todayszaman.com/news-352318-criticism-rains-down-on-police-order-to-unlawfully-probe-hizmet.html

Read more:
Fethullah Gulen over antisemitisme

M. Fethullah Gulen N.a.v. de recente discussies over antisemitisme: een oproep van Gulen voor zuivering van haat en vijandigheid Onlangs...

Close