M. Enes Ergene

Één van belangrijkste idealen voor het islamitische sociale en historische bewustzijn van de Gülenbeweging, is ongetwijfeld het idee van het ‘Tijdperk van geluk’. Dit ideaal stamt uit de eerste periode in de islamitische geschiedenis. Dit systeem van waarden is gebaseerd op het leven en de gedragingen van de vrienden van de Profeet. In deze korte historische periode ontstond het soennisme; zijn consolidatie werd mogelijk gemaakt door de perfecte naleving ervan gedurende die periode.

Het ‘Tijdperk van geluk’ was de periode waarin de oorspronkelijke voorlopers van de Hizmetbewegingleefden (en de voorlopers van vergelijkbare bewegingen). Deze periode werd gekenmerkt door het pure Islamitische geloof. In die generatie was het ondenkbaar dat een moslimorganisatie het stempel politiek, ideologisch of radicaal zou krijgen. Gelovigen waren gematigd; het was een vrome en oprechte generatie die in harmonie samenleefde ondanks grote armoede. Wie in deze periode leefde, was zo ongekunsteld, eenvoudig en onbaatzuchtig, dat het grensde aan ascese. Ze hechtten zich sterk aan hun godsdienstige idealen.

Het ideaal van de Hizmetbewegingdat afstamt van het idee van het ‘Tijdperk van geluk’, heeft niets te maken met het terug willen keren naar het verleden of met gevoelens van vertwijfeling. Het verwijst naar een toepassing van de islam die gebaseerd is op de basisprincipes van handelen en het onderhouden van een sterke band met de ware geest van het islamitische bewustzijn. In dit verband wordt de manier waarop de Profeet en zijn metgezellen de geest van de islam in de praktijk brachten, beschouwd als de belangrijkste bron van inspiratie.

Read more:
“Dialoog tussen culturen is een noodzaak, geen luxe”

Een seniorgeleerde van theologie heeft gezegd dat interreligieuze dialoog bevorderd door de Gülenbeweging geen luxe, maar een noodzaak is in...

Close