Geschreven door M. Fethullah Gülen

Hizmet mensen, in het belang van hun doel, moeten zeeën oversteken van “pus en bloed.” Wanneer zij het gewenste doel bereiken, moeten zij volwassen genoeg zijn om alles toe te schrijven aan de Rechtmatige Eigenaar, en respect tonen en Hem dankbaar zijn. Hun stem en adem verheerlijkt God, de Verheven Schepper.
Deze mensen hoogachten en respecteren iedereen, en zijn zo in balans en trouw aan Gods Wil dat zij hen die zij prijzen voor hun diensten niet verafgoden. Zij begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn en verantwoording moeten afleggen voor onafgemaakt werk, ze zijn attent en rechtvaardig ongeacht de persoon die hun hulp nodig heeft, en steunen de waarheid.
Zij zijn bijzonder vastbesloten en hoopvol zelfs wanneer hun instellingen verwoest raken, hun plannen gehinderd worden, en hun krachten gestuurd worden. Hizmet mensen  zijn gematigd en tolerant wanneer zij nieuwe vleugels aannemen en stijgen opnieuw naar de top. Ze zijn zo rationeel en wijs dat ze vooraf al toegeven dat het te bewandelen pad erg steil is. Zo ijverig, volhardend en zelfverzekerd zijn zij dat zij welwillend alle helse valkuilen die zij onderweg tegenkomen voor lief nemen.
Zij zijn trouw aan en overtuigd van hun zaak dat zij er vrijwillig hun leven en wat zij liefhebben voor opofferen. Zo oprecht en bescheiden zijn deze mensen dat zij anderen nooit aan hun prestaties herinneren.
Criteria or Lights of the Way, Izmir 1996, Vol. 1, (9de editie), p. 52-53

Read more:
Belachelijke verkiezing

Geschreven door Kerim Balcı, Today's Zaman Hoe kun je een ranglijst van publieke intellectuelen opmaken zonder het publiek om hulp...

Close