Ik betuig mijn medeleven aan degenen die hun dierbaren hebben verloren als gevolg van het Coronavirus dat zich over de hele wereld heeft verspreid. Ik bid voor een spoedige genezing van degenen die ziek zijn.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat de medewerkers van de volksgezondheidsdiensten, gebaseerd op de wetenschap en eerder opgedane ervaringen, effectieve voorzorgsmaatregelen zullen nemen om deze virusuitbraak te beheersen.

Het is onze verantwoordelijkheid, zowel als burger als mens, dat ieder van ons zich strikt houdt aan de adviezen van de gezondheidsdiensten van de landen waar we wonen.

Waar de getroffenen zich ook op aarde bevinden, het getuigt van medemenselijkheid dat wij medeleven vertonen, hun leed voelen en delen met heel ons hart, en hen helpen op alle mogelijke manieren..

 

Gebed in daad en woord

Het nemen van voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de volksgezondheid is een vorm van ‘een gebed in daden’. Naast het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen moeten we ons met hartzeer gevulde smeekbeden, welke gebed in woorden zijn, wenden tot de Schepper van de gehele mensheid.

Als dienaren hebben we de verantwoordelijkheid om zowel de gebeden in daden als de gebeden in woorden, dus met smeekbeden, te verrichten.

In deze voor de gehele mensheid moeilijke tijden  nodig ik iedereen uit om te bidden voor ieders gezondheid en welzijn.

Moge God, de Barmhartige, de mensheid aanstonds redden van deze rampspoed, de zieken spoedig genezen en kracht geven aan degenen die hun dierbaren hebben verloren. Moge Hij het zorgpersoneel, overheidsfunctionarissen en allen die zich inzetten om deze virusuitbraak te bestrijden, bijstaan.

 

?? Türkçe

Fethullah Gülen Hocaefendi’den Koronavirüs Mesajı

“Dünyanın hemen her tarafına yayılmış ve şimdiye kadar binlerce insanın vefatına sebep olan Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve hasta olanlara acil şifalar dilerim.

Salgını kontrol altına almaya çalışan toplum sağlığını koruma yetkililerinin ilmi veriler ve daha önce edinilmiş tecrübeler ışığında etkili tedbirler alacağına itimadım tamdır.

Her birimiz bir vatandaşlık ve insanlık mesuliyeti gereği olarak yaşadığımız ülkelerdeki sağlık yetkililerinin ve tıbbi uzmanların yapacağı tavsiyeler ve yönlendirmelere harfiyen uymalıyız.

Dünyanın neresinde olursa olsun afete maruz kalmış insanlara kalben alaka duymak, acılarını hissedebildiğimiz ölçüde paylaşmak ve elimizden geleni yapmak insanlık şuurunun gereğidir.

Toplum sağlığıyla ilgili her türlü tedbirleri almak fiili bir duadır. Bunun yanında yapabileceğimiz çok önemli bir şey de dertli bir kalple kavli dua yoluyla bütün insanlığın Rabbinin kapısını çalmaktır.

Fiili ve kavli duaların her ikisi de aynı zamanda kulluk vazifemizdir.

Bütün insanlığın beraberce yaşadığı bu zor dönemde herkesi insanlığın sağlık ve selameti için duaya davet ediyorum.

Cenâb-ı Erhamürrâhimîn bir an evvel insanlığı bu salgın afetinden kurtarsın, hastalara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere metanet versin. Salgına karşı mücadele eden bütün sağlık sektörü çalışanları, devlet yetkilileri ve gönüllülerinin yardımcısı olsun.”

Read more:
Mapping the Gülen Movement – A Multidimensional Approach

Date: Thursday 7 October 2010 Organizers: Dialoog Academie and VISOR, VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society Conference...

Close