Fethullah Gulen heeft op de dag dat president Trump en Erdogan elkaar in het Witte Huis hebben ontmoet een opiniestuk gepubliceerd in the Washington Post. Daarin staat hij onder andere stil bij de mensenrechtenschendingen die in Turkije plaatsvinden en uit hij enkele adviezen met mogelijke oplossingen voor hoe Turkije weer een positieve pad kan inslaan.

Uit de tekst wordt duidelijk dat Gulen hard heeft nagedacht over hoe haat tussen toekomstige generaties tegengegaan kan worden en weer onderlinge eenheid bereikt kan worden. Ook heeft hij het over korte en lange termijn handelingen die ondernomen dienen te worden, wil men de situatie niet van kwaad tot erger laten afglijden.

“Twee maatregelen zijn van uitermate belang om de democratische regressie te keren in Turkije.

Ten eerste, een nieuwe civiele constitutie zou moeten worden opgesteld middels een democratisch proces waarin de input van alle segmenten van de samenleving in acht wordt genomen, een die overeenkomt met de internationale en humanitaire normen en die gefundeerd is op de lange term succes van de Westerse democratieën.

Ten tweede, een onderwijscurriculum die democratische en pluriforme waarden benadrukt en het kritisch denken ondersteunt, moet worden ontwikkeld. Elk student moet het belang van de balans tussen overheidsmachten, individuele rechten, scheiding der machten, de onafhankelijke rechterlijke macht en persvrijheid inzien, en de gevaren van nationalisme, politisering van religie en verering van de staat of een leider.

Echter, voor dat kan gebeuren, moet de Turkse overheid de onderdrukking van zijn volk stoppen en de individuele mensenrechten, die door Erdogan zijn geschonden, weer rechttrekken.

Ik zal waarschijnlijk niet lang genoeg leven om de Turkije te zien als een voorbeeldige democratie, maar ik zal bidden dat de neerwaardse autoritaire trend gestopt kan worden voordat het te laat is.”

Fethullah Gulen

Lees het geheel

?? Engels – Fethullah Gulen: The Turkey I no longer know – https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-turkey-i-no-longer-know/2017/05/15/bda71c62-397c-11e7-8854-21f359183e8c_story.html?utm_term=.be7a069c79c7

?? Nederlands – Fethullah Gulen: Het Turkije dat ik niet meer ken – http://www.heksenjachtinturkije.nl/fethullah-gulen-het-turkije-dat-ik-niet-meer-ken/

?? Turks – Fethullah Gülen: Artık Tanıyamadığım Ülke Türkiye – https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/05/15/fethullah-gulen-artik-taniyamadigim-ulke-turkiye/?utm_term=.e29a4a5225ca

Read more:
The economist

Een "profeet" die eer en enig wantrouwen in zijn eigen land krijgt. Vrome mensen in het oosten van Turkije, waar...

Close