Boeken over Gülen

Boeken over Gülen

Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije
De politieke processen en de tijd van Fethullah Gülen
James Harrington, die zich al veertig jaar bezighoudt met mensenrechten, analyseert de rechtszaak van opinieleider en voorvechter van vrede en dialoog, Fethullah Gülen. Deze rechtszaak vond plaats in een rechtssysteem dat gevoelig is voor ideologische beïnvloeding en waarvan men niet zeker is of het wel strookt met de universele standaarden voor recht. Harrington heeft een analyse gemaakt van de spanning tussen de rigide groep laïcisten in Turkije die intolerant is tegenover vrijheid van geloof, en de gelovigen die voorstander zijn van democratie en mensenrechten. Met als uitgangspunt de zaak Gülen toont Harrington ons de contouren hiervan.

Hij laat duidelijk zien hoe een opinieleider, die binnen de grenzen van de wet vragen stelt over de status quo, maar vanwege een strijd van individuen of groepen om behoud van macht, toch, en in strijd met de fundamentele rechten van de mens, wordt berecht.

Een dialoog tussen beschavingen
Gülens islamitische idealen en het humanistische discours
In dit boek brengt Jill Carroll verschillende ogenschijnlijk strijdige wereldbeschouwingen met elkaar in gesprek. Vanuit een humanistische inspiratie zoekt zij naar overeenkomsten tussen christelijke, islamitische, taoïstische en athestische denkers, omdat ‘de grootste uitdaging in onze tijd eruit bestaat strategieën en mogelijkheden te ontwikkelen voor vreedzame co-existentie, ondanks de radicale verschillen die er zijn en de afnemende natuurlijke bronnen’.

Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije
De politieke processen en de tijd van Fethullah Gülen
James Harrington, die zich al veertig jaar bezighoudt met mensenrechten, analyseert de rechtszaak van opinieleider en voorvechter van vrede en dialoog, Fethullah Gülen. Deze rechtszaak vond plaats in een rechtssysteem dat gevoelig is voor ideologische beïnvloeding en waarvan men niet zeker is of het wel strookt met de universele standaarden voor recht. Harrington heeft een analyse gemaakt van de spanning tussen de rigide groep laïcisten in Turkije die intolerant is tegenover vrijheid van geloof, en de gelovigen die voorstander zijn van democratie en mensenrechten. Met als uitgangspunt de zaak Gülen toont Harrington ons de contouren hiervan.

Hij laat duidelijk zien hoe een opinieleider, die binnen de grenzen van de wet vragen stelt over de status quo, maar vanwege een strijd van individuen of groepen om behoud van macht, toch, en in strijd met de fundamentele rechten van de mens, wordt berecht.

Read more:
Leefmilieu en Natuur

Geschreven door Fethullah Gülen (januari 1990) De natuur is op bepaalde punten en in het geheel een tentoonstelling van de...

Close