Boeken over Gülen

Enkele (Nederlandse) boeken over Fethullah Gülen

Deze lijst wordt nog aangevuld.

Notice: Undefined index: dirname in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 135 Notice: Undefined index: extension in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 136 Notice: Undefined variable: icon_id in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/page-item.php on line 82

Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije

De politieke processen en de tijd van Fethullah Gülen
James Harrington, die zich al veertig jaar bezighoudt met mensenrechten, analyseert de rechtszaak van opinieleider en voorvechter van vrede en dialoog, Fethullah Gülen. Deze rechtszaak vond plaats in een rechtssysteem dat gevoelig is voor ideologische beïnvloeding en waarvan men niet zeker is of het wel strookt met de universele standaarden voor recht. Harrington heeft een analyse gemaakt van de spanning tussen de rigide groep laïcisten in Turkije die intolerant is tegenover vrijheid van geloof, en de gelovigen die voorstander zijn van democratie en mensenrechten. Met als uitgangspunt de zaak Gülen toont Harrington ons de contouren hiervan.

Hij laat duidelijk zien hoe een opinieleider, die binnen de grenzen van de wet vragen stelt over de status quo, maar vanwege een strijd van individuen of groepen om behoud van macht, toch, en in strijd met de fundamentele rechten van de mens, wordt berecht.
Bestel dit boek
Notice: Undefined index: dirname in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 135 Notice: Undefined index: extension in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 136 Notice: Undefined variable: icon_id in /www/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/page-item.php on line 82

Een dialoog tussen beschavingen

Gülens islamitische idealen en het humanistische discours
In dit boek brengt Jill Carroll verschillende ogenschijnlijk strijdige wereldbeschouwingen met elkaar in gesprek. Vanuit een humanistische inspiratie zoekt zij naar overeenkomsten tussen christelijke, islamitische, taoïstische en athestische denkers, omdat 'de grootste uitdaging in onze tijd eruit bestaat strategieën en mogelijkheden te ontwikkelen voor vreedzame co-existentie, ondanks de radicale verschillen die er zijn en de afnemende natuurlijke bronnen'.
Bestel dit boek


Lees meer:
Wat zijn de redenen voor de toegenomen spanningen tussen de AKP en de Gülenbeweging?

Wat zijn de redenen voor de toegenomen spanningen tussen de AKP en de Gülenbeweging? Wat is de kijk van de...

Sluiten