De instellingen en dienstverleningsprojecten zijn formeel onafhankelijk van elkaar, maar ze zijn wel geïnformeerd over elkaars activiteiten door netwerken van vrijwilligers en professionals die een goed voorbeeld voor elkaar zijn en die alternatieve perspectieven en forums bieden die kunnen worden nagestreefd of verbeterd door anderen.

De verschillende SMO’s die bestaan uit de collectieve actor van de Hizmetbeweging zijn autonoom omdat ze werken binnen de grenzen van wat de wet toestaat; ze zijn onafhankelijk vanwege hun interactie en uitwisseling en omdat ze profiteren van collectieve resultaten. Ze erkennen de behaalde resultaten van een ander onderdeel van de beweging als door henzelf behaalde resultaten.

Omdat personen of dienstverlenende groepen verbonden zijn door onderling afhankelijke relaties, heeft elke variatie in één element effect op alle andere in de beweging. Er zijn wederzijdse relaties waarover is onderhandeld en geïnstitutionaliseerde relaties die contractueel zijn vastgelegd. Deelnemers en netwerken gebruiken hun cumulatieve ervaring om zich aan te passen, te onderhandelen, strategieën te bedenken, het gebied van activiteiten waarin ze actief zijn te herstructureren en toekomstige projecten en methoden om deze uit te voeren, in orde te brengen.

Read more:
Interview met Hakan Yavuz, Nilgün Cerrahoglu, Milliyet 18 september 1996

“De tolerantie van Fethullah Gülen en de waarde die hij toekent aan de mens zijn prijzenswaardig. Ik ben naar de...

Close