De solide, sterke en diverse banden die individuen ervaren binnen dienstverleningsprojecten inspireren, motiveren en betrekken hen bij de diensten en de project-rendementen.

Deelnemers van de beweging scheiden hun privélevens niet van deze projecten. Integendeel, ze verbinden hun privéleven juist aan hun publieke activiteiten en hun maatschappelijke omgeving. Dit leidt tot een harmonieuze en vreedzame samenhang, in plaats van afstandelijkheid, vervreemding, frustratie en tegenstand.

Er is ook een groot aantal individuen dat welwillend tegenover de collectieve actie van de beweging staat, maar er zelf niet actief in wordt. Dit geeft aan dat de beweging geen geïsoleerde actor is, en dat het mogelijk is om affectieve banden met en te midden van het grotere publiek aan te gaan. Er is inderdaad geen verwachting in de beweging dat deelnemers hun eerdere sociale banden verbreken. Er wordt van hen verwacht dat ze ook andere banden hebben en dat ze nieuwe banden aangaan terwijl ze ‘in’ de beweging zitten. Zulke meervoudige connecties worden in principe en in de praktijk verwelkomd: loyaliteit concentreert zich op de effectieve overdracht door dienstverlenende projecten en op de complementariteit tussen de projecten. Het concentreert zich niet op de beweging zelf. Solidariteit onder de deelnemers aan de Hizmetbeweging vloeit voort uit het delen van arbeidsinspanning en uit het delen van ervaringen en herinneringen; het wordt niet nagestreefd als allereerste voorwaarde om het werk te doen.

 

 

Read more:
Waarom eigenlijk, verwijzen we naar wetenschap en wetenschappelijke feiten om onze religie te verklaren?

Waarom eigenlijk, verwijzen we naar wetenschap en wetenschappelijke feiten om onze religie te verklaren? De reden is dat sommige mensen...

Close