De eerste prioriteit van de beweging is educatie. In Gülens visie is de oprichting van rechtvaardigheid belemmerd door het gebrek aan evenwichtig onderwijs, evenals de erkenning van mensenrechten en de houding van acceptatie en tolerantie ten opzichte van anderen: ‘Als je de massa’s onder controle wilt houden, verhonger ze dan op het gebied van kennis. Ze kunnen alleen aan die tirannie ontsnappen door educatie. De weg naar sociale gerechtigheid is geplaveid met adequate, universele educatie. Alleen dit zal mensen genoeg begrip en tolerantie bijbrengen om de rechten van anderen te respecteren.’

“Alleen dit zal mensen genoeg begrip en tolerantie bijbrengen om de rechten van anderen te respecteren.”

Gülen stelt dat een nieuwe stijl van educatie noodzakelijk is. Dit onderwijs zal religieuze en wetenschappelijke kennis met moraliteit en spiritualiteit laten fuseren. Het zal werkelijk verlichte mensen voortbrengen met harten die verlicht zijn door religieuze wetenschap en spiritualiteit, en geesten die verlicht zijn door positieve wetenschap. De handelingen en levensstijlen van zulke mensen zullen de humaniteit en morele waarden verwezenlijken en zij zullen de sociaaleconomische en politieke omstandigheden van hun tijd begrijpen.

Het onderwijs dat wordt gesteund door de beweging is gericht op het voor mensen mogelijk maken voor zichzelf te denken, om instrumenten van verandering te zijn namens de positieve waarden van sociale gerechtigheid, mensenrechten en tolerantie. Dit onderscheidt de beweging duidelijk van exclusivistische organisaties of sekten die op zichzelf gericht zijn en die conformiteit eisen van de groepsleden (waarvan de eigen riten, insignes etc., een kenmerk zijn).

Read more:
Achterdocht m.b.t Gulenbeweging nergens voor nodig, kijk i.p.v naar hersenspinsels naar wie ze zijn en wat er gedaan wordt

Geschreven door Frans Jozef van der Heijden, Zaman Nederland, 23 juli 2008 "Vooral opmerkelijk aan de bijdrage van Nova is,...

Close