Biografie: Wie is Fethullah Gulen?

M. Fethullah Gülen (geboren 1941) is de inspiratiebron van een wereldwijde vrijwilligersbeweging. Hij is een oud-predikant die al meer dan vijftig jaar schrijft. Gülen is een mysticus op zijn eigen manier, een inspirator die honderden onderwijsinstellingen heeft geïnspireerd en een schrijver die tientallen publicaties op zijn naam heeft staan. Volgens velen staat hij voor een moderne gelovige die door middel van dialoog en educatie de maatschappij wil doordringen van tolerantie, vrede en verzoening. Vooral zijn deskundigheid op het gebied van godsdienstige thematieken en maatschappelijke kwesties maakte hem populair in zijn geboorteland Turkije. Deze Turkse moslimgeleerde die in eigen land omstreden is en elders met argusogen wordt bekeken, verwerft steeds meer bekendheid in Nederland.

“Fethullah Gülen spreekt vaak vurig over zijn idealen om de banden tussen verschillende religies en volkeren te versterken. Hij benadrukt dat de bindende krachten binnen een volk en tussen volkeren sterker zijn dan de scheidende krachten.”

Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht en enige tijd als predikant in Edirne te hebben gewerkt, werd hij overgeplaatst naar de stad Izmir, in de op drie na grootste provincie van Turkije. Zijn aanstelling in Izmir werd voor hem een keerpunt in zijn leven. Sinds zijn kinderjaren was hij de religie volledig toegewijd en geïnteresseerd in de levensomstandigheden van niet alleen moslims, maar ook van niet-moslims. Tijdens zijn verblijf in Izmir beperkte hij zijn activiteiten niet tot één plaats, maar reisde hij van stad tot stad om lezingen te verzorgen over velerlei onderwerpen, variërend van het Darwinisme tot de sociale rechtvaardigheid in de Islam.

Hij bezocht plaatsen waar mensen meestal samenkomen zoals grote cafés/koffiehuizen waar hij zijn boodschap overbracht. Fethullah Gülen droomde van een jonge generatie die de ‘intellectuele verlichting’ zou combineren met de zuivere spiritualiteit, wijsheid en voortdurende actie. Omdat hij deskundig was in de religieuze en de sociale wetenschappen en vertrouwd was met de principes van de moderne wetenschap kon hij zijn leerlingen onderwijzen in elk van deze vakken.

De eerste leerlingen die zijn lessen in Izmir volgden, werden de voorhoede van een nieuwe generatie die zijn idealen beleefde. Deze kleine groep die zich rond zijn idealen had gevormd, was begin jaren ‘60 snel gegroeid en is sindsdien ook blijven groeien. Deze generatie werd geboeid door zijn oprechte verdriet, eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, liefde en dienstbaarheid aan mensen.

Dit alles stond niet in het teken van de politiek of enige vorm van politieke ambitie. Zijn leerlingen hebben over de hele wereld hogescholen en universiteiten opgericht en willen via onderwijs en educatie de kansen van individuen en groepen in die landen vergroten. We komen deze scholen onder andere tegen in de Russische steden St. Petersburg, Moskou en Yakutsk en in Zuid-Afrika. Het aantal scholen wereldwijd wordt geschat op de 300.

Fethullah Gülen spreekt vaak vurig over zijn idealen om de banden tussen verschillende religies en volkeren te versterken. Hij benadrukt dat de bindende krachten binnen een volk en tussen volkeren sterker zijn dan de scheidende krachten. Er moet daarom een eerlijke en sterke dialoog en verdraagzaamheid tot stand gebracht worden.

“Hoewel uiterlijk onopvallend, is hij bijzonder origineel in zijn denkbeelden en werkmethodes. Vele intellectuelen en geleerden die hem kennen, beschouwen hem dan ook als een belangrijke hedendaagse denker.”

Om zijn doelen te bereiken heeft Fethullah Gülen meegewerkt aan de oprichting van ‘Stichting Journalisten en Schrijvers’. Het uitgangspunt voor haar activiteiten is het bevorderen van de dialoog en de verdraagzaamheid tussen alle lagen van de samenleving. Deze stichting had een breed draagvlak en om dit te realiseren legde Fethullah Gülen contacten bij leidende figuren (bijvoorbeeld de Paus) zowel binnen als buiten Turkije. Hij gelooft er onvoorwaardelijk in dat het niet moeilijk is om mensen onder controle te houden en te onderdrukken. Het volstaat namelijk om hen ‘kennis’ te ontzeggen. Hij benadrukt voortdurend dat deze onwetendheid moet worden vermeden. Alleen door kennis te verwerven is ontsnapping aan onderdrukking mogelijk.

Fethullah Gülen is volledig toegewijd aan de oplossing van de sociale problemen en gelooft dat het pad naar rechtvaardigheid, voor allen, verloopt via een degelijke, aangepaste universele opvoeding. Slechts dan is er voldoende basis om begrip en verdraagzaamheid te tonen voor andermans rechten en vrijheden. Hiervoor heeft hij jaar in jaar uit de maatschappelijke elite en de leiders van de gemeenschappen, de industriëlen, zakenlieden en ondernemers aangemoedigd om de behoeftigen uit de samenleving te voorzien van een degelijke opvoeding en onderwijs. Zijn onvermoeibare inspanningen op dit gebied, begonnen vruchten af te werpen toen zijn leerlingen één voor één hun diploma’s behaalden.

In de Turkse en de Centraal-Aziatische scholen, waarvan de oprichting mogelijk zijn gemaakt door privé-giften en sponsoring door het bedrijfsleven, wordt het niveau en de kwaliteit van het onderwijs erg geprezen. Deze scholen zijn dan ook een vaste deelnemer geworden van de top van de Internationale Kennis Olympiades. Deze scholen leveren jaarlijks wereldkampioenen af, vooral in exacte wetenschappen zoals wiskunde, natuurkunde en biologie. Al in 1997 heeft een scheikundeploeg van Yamanlar High School in Izmir, deelgenomen aan de Chemie Olympiade in Calgary (Canada) en behaalde de hoogste wetenschappelijke onderscheiding.

Fethullah Gülen heeft veel inspanning geleverd om het belang van verdraagzaamheid uit te leggen. Zijn inspanningen ten behoeve van onder andere de sociale hervorming, hebben hem tot één van de meest bekende en gerespecteerde persoonlijkheden van Turkije gemaakt. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die door hem geïnspireerd worden. Hij heeft zijn leven toegewijd aan het vinden en aandragen van oplossingen voor de maatschappelijke problemen en de geestelijke behoeften. Hoewel uiterlijk onopvallend, is hij bijzonder origineel in zijn denkbeelden en werkmethodes. Vele intellectuelen en geleerden die hem kennen, beschouwen hem dan ook als een belangrijke hedendaagse denker.

“Volgens Fethullah Gülen is liefde het allerbelangrijkste element in elk wezen. Het is een schitterend licht, een grote kracht die weerstand kan bieden en elke tegenstand kan overwinnen.”

Ondanks de genoemde eigenschappen is Fethullah Gülen nimmer hoogmoedig en blijft hij een nederige dienaar van de Almachtige God en een zeer bescheiden persoon onder de mensen. Dit ondanks zijn leidende rol in heropleving van de sociale, spirituele en de intellectuele aspecten van de Islam. Deze heropleving heeft de potentie om een aanzienlijk deel van de wereld te beïnvloeden.

Gedurende zijn hele leven heeft hij geprobeerd de problemen en zorgen van moslims in het bijzonder en wereldwijde armoede in het algemeen te vertolken. Naar zijn mening is liefde het allerbelangrijkste element in elk wezen. Het is een schitterend licht, een grote kracht die weerstand kan bieden en elke tegenstand kan overwinnen. Het volgende gedicht is hier een illustratie voor. ‘Liefde verheft elke ziel die liefde opneemt en bereidt deze voor op de tocht naar de eeuwigheid. Een ziel die door liefde contact heeft kunnen maken met de eeuwigheid, spant zich in om dit geschenk aan andere zielen door te geven’. Fethullah Gülen wijdt zijn hele leven aan deze gezegende plicht en ondergaat hiervoor alle beproevingen. Hij bleef ongehuwd, studeerde, onderwees, schreef en hield toespraken. Nu nog schrijft hij voor het kwartaalblad Yeni Umit , het maandblad Sizinti en The Fountain. Er bestaan duizenden tapes en videocassettes van zijn toespraken en hij schreef tientallen boeken die vooral bundelingen zijn van zijn dagelijkse werk. Veel van zijn boeken zijn vertaald in verschillende talen, ook in het Nederlands.

Read more:
18e Abant Platform

Waarde deelnemers, geachte academici, politici en denkers; ik groet jullie met de oneindige groet van Allah de almachtige. Erbil is...

Close