De officiële openingsceremonie werd gehouden op de Australische Katholieke Universiteit op 23 november 2007. De inauguratie, Fethullah Gülen, is als volgt:

Professor Peter W. Sheehan e.a.
Vice-kanselier

Australische Katholieke Universiteit
40 Edward Street
North Sydney NSW 2060
Australië

Geachte vice-kanselier, professor Peter W. Sheehan e.a.,

Ik wil u hartelijk danken voor uw uitnodiging voor de lancering van de leerstoel voor de Studie van Islam en Moslim-Katholieke Betrekkingen aan de Australische Katholieke Universiteit.

Ik ben zeer vereerd dat u ervoor heeft gekozen om de leerstoel een naam te geven ter ere van mij, maar ik moet mijn bedenkingen hierover uiten. Voor mijn gevoel is het belangrijk dat educatieve dienstverlening en activiteiten met betrekking tot interreligieuze dialoog die worden uitgevoerd door veel mensen, niet moeten worden toegeschreven aan één persoon. Het is belangrijk dat iedereen die bijdraagt aan inspanningen en activiteiten, aan de toenadering tussen culturen en beschavingen en aan het principe dat we mensen respecteren hoe ze zijn, zou moeten worden erkend en toegejuicht.

Ik ben er zeker van dat het succes van de leerstoel en de vakgroep niet zal worden gemeten naar zijn introductie van één persoon of een bepaalde dienstverleningsbeweging, maar naar zijn dienstverlening aan alle gemeenschappen en de mensheid in zijn geheel.

Ik betreur het ten zeerste dat ik, vanwege gezondheidsproblemen, niet in staat ben om de ceremonie bij te wonen. Ik wil nogmaals mijn dank en waardering overbrengen aan allen die betrokken zijn bij de initiëring van dit educatieve project dat zulke enorme potentiële hulp biedt.

Hoogachtend,

M. Fethullah Gülen

Read more:
Hoe zijn deelnemers in de Hizmetbeweging in staat om hun banden met het grotere publiek te kweken en te behouden?

De solide, sterke en diverse banden die individuen ervaren binnen dienstverleningsprojecten inspireren, motiveren en betrekken hen bij de diensten en...

Close