Fethullah Gülen stuurde een bericht naar het symposium getiteld “Dialoog tussen Culturen: Een Kans voor Europa II” dat werd gehouden in Berlijn, Duitsland op 1 december 2006. Hier volgt de volledige tekst van dit bericht:

Geachte vertegenwoordigers van het Forum für interkulturellen Dialog en Haupt für den Ausbau der Infrastrukturen in den Neuen Bundesländern, gerespecteerde leden van het organiserende comité en de eminente academici, geleerden en sprekers die hier vandaag aanwezig zijn.

Ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan het organiserende comité van deze conferentie, “Dialoog tussen Culturen: Een Kans voor Europa II” en aan alle deelnemers voor hun bijdragen aan het verkennen van een kwestie die sterk gerelateerd is aan de hedendaagse mensheid.

Het spijt me enorm dat ik, vanwege mijn huidige gezondheidstoestand, niet in staat ben om deel te nemen aan zo’n onderscheidende assemblee.
Collectieve gedachte en wil zijn niet mogelijk in een maatschappij waarin individuen elkaar niet behandelen met tolerantie. Ik geloof dat “dialoog” en “respect voor standpunten van iedereen” de sterkste bescherming bieden tegen ieder conflict dat ontstaat vanuit verdeeldheid, verschillen of moeilijkheden bij het bereiken van overeenstemming. Zulke hindernissen dringen zich waarschijnlijk op bij elke hoek die we omslaan op ons pad naar de toekomst; ik geloof sterk dat alle pogingen gericht op dialoog waardering verdienen.

Pogingen die zijn gewijd aan het opbouwen van een gelukkige wereld die is verenigd rondom universele waarden en aan het oprichten van “eilandjes van vrede” ter bevordering van dit doel, vervullen me van hoop voor een toekomst waarin verschillende culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en met elkaar worden verzoend.
We gaan nu door een periode van uitgebreide veranderingen die de samenlevingen over de hele wereld beïnvloeden. Ik hoop dat de inspanningen van vandaag een toekomst zullen ontwikkelen waarin het gat tussen rijk en arm wordt gereduceerd, waarin de wereldbronnen eerlijk worden verdeeld terwijl werk, kapitaal en behoeften in acht worden genomen, waarin er geen discriminatie wordt getolereerd op basis van ras, kleur of wereldbeeld, waarin de basisrechten van de mens en de vrijheid worden beschermd en waarin er meer aandacht wordt geschonken aan het “individu”.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in een dergelijke tijd waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en breng aan hen mijn warmste groeten en diepste respect over.

M. Fethullah Gülen

Read more:
Reactie op EenVandaag over de Gülenbeweging (uitzending 30 januari 2014)

  De Gülenbeweging in Nederland neemt afstand van een uitzending van het programma EenVandaag. In de uitzending van 30 januari...

Close