Beste en Geachte vertegenwoordigers van het Boniuk Centrum voor de Studie en Bevordering van Religieuze Tolerantie aan de Rice Universiteit, en van het A.D. Bruce Religieus Centrum – Universiteit van Houston en van het Instituut van Interreligieuze Dialoog – Texas, en gerespecteerde leden van het organiserende comité en de eminente academici, geleerden en sprekers die hier vandaag aanwezig zijn.

Ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan het organiserende comité van deze conferentie, “Islam in de Hedendaagse Wereld: De Fethullah Gulenbeweging in Idee en Praktijk” en aan alle deelnemers voor hun bijdrage aan een academisch onderzoek naar de problemen van de mensheid en naar wat de islam voorstelt aan oplossingen.

Ik kan niet beweren dat ik een enorme bijdrage heb geleverd aan “de Beweging van Vrijwilligers voor Universele Vrede,” waarover vele geleerden vanuit de hele wereld verhandelingen presenteren. Ik neem aan dat de vertegenwoordigers van deze beweging me onder elkaar een plek hebben toegewezen als een uitging van hun vriendelijkheid en goede wil.

Met de inspanningen van gewaardeerde mensen, zoals uzelf, die zijn samengekomen om een gelukkige wereld op te richten die is gebouwd op universele waarden en om “eilandjes van vrede” voor de toekomst op te zetten, hoop ik dat deze beweging zich zal uitspreiden en ons naar de horizon zal dragen waar culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en consensus bereiken. In mijn beleving kunnen deze activiteiten, die tot dusver in gang gezet zijn onder de namen van “begrip,” “tolerantie” en “dialoog,” vanaf nu beter worden vervolgd binnen het kader van het benadrukken van, en het verzamelen rondom, universele menselijke deugden, en binnen een kader van respect voor de positie van degenen met “andere” percepties, geloven en ideeën.

Ik waardeer de inspanningen van de architecten van dit idee, zij die vandaag onder u zijn en zij die afwezig zijn, die zich hebben verbonden aan het realiseren van dit doel en ik geloof dat de toekomstige generaties zich hen met dankbaarheid zullen herinneren. Ik vind het heel spijtig dat ik niet in staat ben om deel te nemen aan dit onderscheidende symposium waarvoor ik zoveel voel in mijn hart. Ik voel me niet lekker; mijn bloeddruk wordt veel te hoog bij de minste opwinding. Daarnaast heb ik nog niet eens één procent van de inspanning geleverd die jullie hebben geleverd voor deze bijeenkomst.

Ik geloof dat “dialoog” en “respect voor standpunten van iedereen” de sterkste bescherming bieden tegen alle ongelijkheden die ontstaan vanuit verdeeldheid, verschillen of moeilijkheden bij het bereiken van overeenstemming, welke zich waarschijnlijk opdringen bij elke hoek die we omslaan op ons pad naar de toekomst als mensheid in zijn geheel; ik ben sterk van mening dat alle pogingen gericht op dialoog waardering verdienen.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en ik stuur hen mijn warmste groeten en diepste respect.

M. Fethullah Gülen

Read more:
Fethullah Gulen over Erdogan en Turkije
Interview Süd-Deutsche Zeitung: Gülen veroordeelt de ‘heksenjacht’ in Turkije

In één van de meest bekende nieuwsbladeren van Duitsland, de Süddeutsche Zeitung (SZ), verscheen 13 december 2014 een interview met...

Close