Fethullah Gulen betuigt deelneming aan de slachtoffers van de Pakistaanse aardbeving.

HET INTERNATIONALE SYMPOSIUM: “DE INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG IN HET NIEUWE MILLENIUM: HET VINDEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GROND” VAN DE STICHTING

Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen donderdag 10 november 2005 02:00
Beste gasten en geachte leden van de Niagara Stichting, leden van alle organisaties en educatieve instellingen, zeer eminente geleerden die hebben bijgedragen met hun artikelen en allen die hebben samengewerkt aan de organisatie van deze conferentie getiteld: “Naar Interreligieuze Dialoog in het Nieuwe Millennium: het Vinden van Gemeenschappelijke Grond.”

Ten eerste, ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de intellectuelen die vanuit verschillende plekken binnen de Verenigde Staten, Europa en Turkije zijn gekomen en die hun academische expertise hebben gewijd aan het bouwen van bruggen van vrede tussen culturen en religies.

Ik ben vol van veelbelovende verwachtingen dat het nieuwe millennium een veel vreedzamere wereld zal voortbrengen dan voorgaande eeuwen. Ik ben zo hoopvol dankzij de dialoogactiviteiten die zijn geïnitieerd onder de religies van de islam, het christendom en het Jodendom evenals onder de oude Indiase en Chinese religies; dit zijn de religies die elkaar eeuwenlang hebben uitgedaagd, ondanks het feit dat ze gelijke fundamentele beginselen bevatten en ontspringen uit dezelfde bronnen.
Deze activiteiten, die tot dusver in gang zijn gezet onder de namen van “begrip,” en “tolerantie” en “dialoog,” zouden beter worden gedefinieerd binnen het kader van het benadrukken van, en het verzamelen rondom, universele menselijke deugden, en binnen een kader van respect voor de positie van degenen met “andere” percepties, geloven en ideeën.

Met de inspanningen van gewaardeerde mensen als uzelf, die zijn samengekomen om een gelukkige wereld te bouwen op universele waarden en om “eilandjes van vrede” voor de toekomst op te richten, hoop ik dat deze beweging zich zal uitspreiden en ons zal dragen naar de horizon waar culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en consensus bereiken

Ik waardeer de inspanningen van de architecten van dit idee, zij die vandaag onder u zijn en zij die afwezig zijn, die zich hebben verbonden aan het realiseren van dit doel en ik geloof dat de toekomstige generaties hen zich met dankbaarheid zullen herinneren. Ik vind het echter heel spijtig dat ik niet in staat ben om deel te nemen aan dit onderscheidende symposium omdat ik me niet goed voel; mijn bloeddruk wordt veel te hoog bij de minste opwinding. Daarnaast heb ik nog niet eens één procent van de inspanning geleverd die jullie hebben geleverd voor deze bijeenkomst.
Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en ik stuur hen mijn warmste groeten en diepste respect.

M. Fethullah Gülen

Dit symposium, dat is gesponsord door de Niagara Stichting, zal worden gehouden in november 10-11-2005. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: http://www.interfaithgathering.org

Read more:
overstromingen fethullah gulen condoleance en wensen
Condoleancebericht en beterschapswens vanwege de West-Europese overstromingsramp

Met veel verdriet heb ik kennisgenomen van de watersnoodramp in Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk, waarbij tot nu toe meer...

Close