Verschenen op 6 december 2012

Dat Gülen zich ontpopt heeft als islamitische imam en prediker tot iemand die zich voor de gehele mensheid inzet, is nog niet bij iedereen even duidelijk overgekomen. Gülen spreekt wellicht vanuit zijn islamitische achtergrond en opleiding, maar zet zich veel breder in. Onder de minderheden waarmee hij in Turkije contact heeft opgezocht zitten ook Christelijke, Armeense, Grieks-orthodoxe en Joodse Opperrabbijn en Syrisch-orthodoxe geestelijke leiders. In het kader van het oplaaien van antisemitisme willen we graag middels het herhalen van bepaalde nieuws en foto’s benadrukken dat het zowel mogelijk is trouw te blijven aan je religieuze identiteit, als diepgaand contact met ‘de ander’ aan te gaan.

[divider]

Gulen met Joodse Vooraanstaanden in Turkije

De Joods-Turkse zakenman Ishak Alaton laat zich uit over de dialoog die hij met Fethullah Gülen had en de indruk die Gülen op hem heeft achtergelaten.

Alaton heeft ten lijve ondervonden dat Gülen mede ervoor heeft gezorgd dat er een unieke platform ontwikkeld is voor gemeenschappen die mijlen ver van elkaar waren. Dit onder andere door ze bij elkaar te brengen.Verder is Alaton van mening dat Fethullah Gülen niet goed begrepen wordt en legt hij in drie punten de Gülen beweging uit.

Gülen met Joodse vooraanstaande zakenman Ishak Alaton

Gülen met Joods-Turkse vooraanstaande zakenman Ishak Alaton

Taboedoorbrekend

Ten eerste: De heer Gülen heeft baanbrekend werk verricht in Turkije. Voordat hij naar Amerika ging heeft hij de taboes doorbroken, de gemeenschappen die mijlen ver van elkaar waren heeft hij bij elkaar gebracht en een unieke platform ontwikkeld. Bijvoorbeeld, toen er een bijeenkomst werd georganiseerd in het Congrescentrum Lütfü Kırdar in Istanbul, waaraan drie duizend mensen hebben deelgenomen, kwam Gülen met aan zijn weerszijden de Christelijke, Armeense, Grieks-orthodoxe en Joodse Opperrabbijn en Syrisch-orthodoxe geestelijke leiders de zaal binnen. De boodschap die op die avond gegeven werd, was zeer duidelijk: interreligieuze dialoog, liefde tolerantie en toenadering…

Hij gaf vertrouwen

Ten tweede: De indruk die mijn gesprekken tijdens de dialoog die ik met Fethullah Gülen heb gevoerd, op mij achter heeft gelaten. Ik kan de mensen goed inschatten op hun waarde. Ik bedoel dat ik over voldoende ervaring beschik om dat te kunnen. Ik kan heel goed onderscheiden wie integer is en wie niet. Ik ben ervan overtuigd dat Gülen iemand is die de vrede op de voorgrond houdt in relatie tot zijn eigen geloofswereld, maar ook iemand die het goede met de medemens voor heeft, die zich inspant zodat de mensen het nog beter hebben en vreedzaam.

Hij werd rolmodel

Ten derde: Volgens mij is dit punt belangrijker dan de twee vorige punten. Er is een beweging die naar Fethullah Gülen vernoemd wordt. Deze beweging is een heel grote  educatieve beweging. Zij leidt de mensen op, verandert hun visie op het leven en maakt hem een goed geëquipeerde wereldmens. Het is als het ware een nieuwe type mens. Ik weet heel goed hoe moeilijk het is om de mens blijvend te beïnvloeden, hem in een idee laten geloven en vooral hem een altruïstische mens te maken, die zich als zodanig inspant. En als we daar ook nog eens aan toevoegen dat deze mens zichzelf overtreft door middel van de ethische normen en waarden… Dan ontstaat er een ongelofelijk mooie mensbeeld.

[divider]

Enkele foto’s van verschillende bijeenkomsten met diverse religieuze leiders:

Fethullah Gülen met Paus Johannes Paulus II in 1998

Fethullah Gülen tijdens zijn bezoek aan Paus Johannes Paulus II in het Vaticaan, in 1998

Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeus I met Fethullah Gülen

Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeus I met Fethullah Gülen

De sefardische hoofdrabbijn van Israël Eliyahu Bakshi-Doron geeft tijdens zijn bezoek aan Istanbul op 25 februari 1998 een vaas cadeau aan de Islamitische geleerde en spirituele leider Fethullah Gülen

De sefardische hoofdrabbijn van Israël Eliyahu Bakshi-Doron geeft tijdens zijn bezoek aan Istanbul op 25 februari 1998 een vaas cadeau aan de Islamitische geleerde en spirituele leider Fethullah Gülen

Read more:
Sidq (ware gedachten, ware woorden en ware daden)

Geschreven door M. Fethullah Gülen Sidq betekent ware gedachten, ware woorden en ware daden, en wordt derhalve op de volgende manier...

Close