Individuen en groepen zijn samengekomen in de beweging om hun leven in saamhorigheid en actie te doorgronden.

Ze herkennen en erkennen het belang, de waarden en het veelvoud van voordelen die ze vinden in het samen zijn en samenwerken. Ze delen oriëntaties die de actoren binden en de specifieke manier van samenwerken door de tijd heen. Ze delen, binnen de mogelijkheden en beperkingen, datgene dat door hun werk is voortgebracht. Ze delen ook de definities van legitieme doelen en middelen om ze te bereiken, het gebied waarin ze werken, het soort investeringen dat ze kunnen maken in een project en het soort beloning dat ze kunnen verwachten. Deze voortdurende processen verworden tot een netwerk van actieve verhoudingen tussen actoren die met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, elkaar beïnvloeden, met elkaar onderhandelen en die beslissingen nemen.

In feite kunnen mensen deelnemen aan de dienstverlenende projecten en instellingen van de Hizmetbeweging op verschillende niveaus van inzet en in verschillende mate van betrokkenheid. Een gedeelde identiteit karakteriseert de beweging weliswaar als geheel, maar verschillende niveaus van affiliatie van deelnemers en niet-deelnemers bij de dienstverlenende projecten en SMO’s zorgen ervoor dat de identiteit van de beweging open en veelomvattend is.

Netwerken, deelname en affiliatie binnen de Hizmetbeweging zijn niet vervreemdend of sektarisch omdat de beweging naar de buitenwereld toe open is. De beweging heeft geen totalitaire organisatiestructuur en dit wordt ook niet nagestreefd. In plaats daarvan is de beweging verenigbaar met andere collectieve actoren en organen van het maatschappelijke middenveld en dit streeft ze ook na. De beweging is niet beperkt tot een bepaalde tijd en plaats (of territorium). Deze veelomvattendheid heeft echter geen negatief effect op de homogeniteit of effectiviteit van de dienstverlenende projecten.

Read more:
De basis aard der mensheid

Geschreven door Fethullah Gülen     De geschiedenis der mensheid begon met twee mensen, die de basis der mensheid vormden...

Close