Deel uitmaken van een netwerk in de Hizmetbeweging gebeurt niet uit gebrek aan keuze maar juist uit vrije keuze.

Het is een bewuste beslissing van individuen om deel uit te gaan maken van de beweging, en om er zelfontplooiing in vast te stellen en dit te ervaren. Daarom blijkt de collectieve actie van de beweging voor velen een oproep of roeping te zijn. Bovendien worden ze, in de verschillende dienstverlenende netwerken waar ze aan deelnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door de ideeën en inbreng van andere deelnemers.

Read more:
Hoe waarschijnlijk zijn fragmentatie en schisma’s in de Hizmetbeweging?

Het is onwaarschijnlijk dat fragmentatie en schisma’s optreden in de Hizmetbeweging vanwege verschillende redenen: De Hizmetbeweging heeft geen ideologie; haar...

Close