Deel uitmaken van een netwerk in de Hizmetbeweging gebeurt niet uit gebrek aan keuze maar juist uit vrije keuze.

Het is een bewuste beslissing van individuen om deel uit te gaan maken van de beweging, en om er zelfontplooiing in vast te stellen en dit te ervaren. Daarom blijkt de collectieve actie van de beweging voor velen een oproep of roeping te zijn. Bovendien worden ze, in de verschillende dienstverlenende netwerken waar ze aan deelnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door de ideeën en inbreng van andere deelnemers.

Read more:
Professor Johan Leman (foto: Brusselnieuws.be)
Mijn ervaringen met de Gülen beweging…

Door: Professor Johan Leman, professor in de sociale en culturele antropologie Gisteren 10 april las ik, zoals sommigen onder u, het...

Close