De erevoorzitter van de Stichting van Journalisten en Schrijvers Fethullah Gülen zei: “Wij zijn in de positie van nazaten van een beschaving die, ongeacht wat ons geloof en visie ook is, een eigen ‘menswaardig leefwijze’ heeft ontwikkeld waarbij het zich eigen heeft kunnen maken om het leven en het geluk te delen.”

Gülen, wiens boodschap werd voorgelezen tijdens de traditionele iftarmaaltijd van de Stichting van Journalisten en Schrijvers, die in het Conrad Hotel werd georganiseerd, verwoordde ook het verdriet dat hij voelde omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de iftarmaaltijd die hij kwalificeerde als een ‘bijeenkomst van vrienden’.

Gülen zei verder: “Wij zijn in de positie van nazaten van een beschaving die, ongeacht wat ons geloof en visie ook is, een eigen ‘menswaardig leefwijze’ heeft ontwikkeld/weten te ontwikkelen waarbij het zich eigen heeft kunnen maken om – ‘met de ethiek van respect voor ieders positie’- het leven en het geluk te delen. Echter zoals het snelle turnover-karakter van gebeurtenissen en een aantal moderne visies, het elkaar juist begrijpen en het juist begrepen worden, in belangrijke mate ingewikkelder maken, zie ik tot mijn spijt dat zij ook de erosie veroorzaken van de leefwijze en de ethiek die ik zojuist heb genoemd.”

Gülen, die erop wees dat er geleefd wordt in een tijdperk van pure snelheid, vervolgde zijn boodschap met de volgende evaluatie: “In de hedendaagse wereld is het, niet alleen voor de rust van onze natie maar ook tegelijkertijd voor de garantie op wereldvrede, noodzakelijk dat deze mooie leefwijze opnieuw leven wordt ingeblazen en die ethiek van met elkaar delen hernieuwd tot leven komt.”

In zijn boodschap waarin hij aangaf te hopen dat de Stichting van Journalisten en Schrijvers, ‘een van de symbolen zal worden van respect voor de universele menselijke waarden en voor de ethiek die het delen met elkaar van alle schoonheden mogelijk maakt’, ging hij verder in op de volgende zaken:

“De mensen die deze leefwijze en ethiek hebben aangenomen, dragen als het ware een hart van een profeet in hun behandeling van anderen; zij geven om iedereen, zij omhelzen alles; terwijl ze handelen alsof ze de fouten van anderen niet zien, kunnen ze zichzelf bekritiseren om hun kleinste misstappen; de fouten van de mensen in hun omgeving vergeven ze niet alleen onder normale omstandigheden maar ook indien ze kwaad zijn en zij kunnen zelfs omgaan met de meest norse geesten. Zij staan zelfs de personen die met haat en nijd op hen afkomen, glimlachend te woord en beginnen hun taken vanuit hun hart waarbij ze de omgeving geschikt maken voor de groei en ontwikkeling van zaadjes voor het goede en schone.”

Ook de voorzitter van de Stichting van Journalisten en Schrijvers, Mustafa Yeşil, die een samenvatting gaf van de activiteiten die de Stichting sinds de vorige ramadan heeft georganiseerd, zei het volgende in zijn toespraak: “Ik hoop dat deze iftarbijeenkomsten die onze stichting sinds 18 jaar organiseert, door zullen gaan als de harmonie van deze kleuren en verschillen.”

Bij de iftarmaaltijd waren onder andere aanwezig, de gouverneur van İstanbul, Hüseyin Avni Mutlu, de burgemeester van İstanbul, Kadir Topbaş, de Turkse opperrabbijn, İsak Haleva, de algemene afgevaardigde van de Armeniërs in Turkije, aartsbisschop Aram Ateşyan, de Metropoliet van de Turkse Syrische Oude Kerk Yusuf Çetin, Syrisch Katholieke Patriarchale vicaris Yusuf Sağ, de Consul-generaal van Israel in İstanbul, Moshe Kamhi, de journalisten Ekrem Dumanlı, Fatih Altaylı, Eser Karakaş, acteurs Tülay Karaca, Burak Kut, Açelya, zakenlieden Süreyya Ciliv, Ethem Sancak, Ayhan Bermek, Ahmet Çalık en Nihat Özdemir. Naast deze gasten namen nog vele mensen uit de wereld van politiek, kunst, sport en het bedrijfsleven deel aan deze iftar.

Read more:
Critici

Tegenstrijdige verdenkingen Gülen is niet onomstreden. Zijn tegenstanders verdenken Gülen van verschillende zaken. Wanneer de verdenkingen op afstand bekeken worden zal...

Close