Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen, maandag 17 september 2001 11:23

1. De vader en moeder zijn twee heilige wezens die, boven ieder ander, moeten worden gerespecteerd. Als je je ouders niet respecteert, ben je ongehoorzaam aan de almachtige God. Zij die hun ouders slecht behandelen, zullen uiteindelijk slecht worden behandeld door anderen.

2. Vanaf het eerste moment van conceptie, is een groeiend en zich ontwikkelend kind een zorg en verantwoordelijkheid van de ouders. Men kan de mate van gehechtheid en compassie die ouders voor hun kinderen voelen niet schatten, noch kan men een schatting maken van de problemen en ontberingen die zij vanwege hun kinderen meemaken. Het respecteren van ouders is om deze reden een verplichting uit menselijke dankbaarheid en tevens een religieuze plicht.

3. Degenen die hun ouders waarderen en hen beschouwen als een middel om Gods genade te verkrijgen, zijn in beide werelden het meest welvarend. Degenen die het bestaan van hun ouders beschouwen als een last of die vermoeid raken van hen, zullen onvermijdelijk lijden onder ernstige tegenslagen in het leven.

4. Hoe meer je je ouders respecteert, des te groter zal het respect en ontzag zijn dat je voelt voor je Schepper. Als je geen respect voor hen voelt en geen respect laat zien, betekent dat dat je geen beduchtheid, ontzag of respect voor God hebt. Het is merkwaardig dat vandaag de dag zowel degenen die God niet eerbiedigen als degenen die beweren dat ze van God houden, ongehoorzaam zijn aan hun ouders.

5. Kinderen zouden hun ouders zo veel mogelijk moeten respecteren en gehoorzamen. Ouders zouden aan de morele en spirituele opvoeding van hun kinderen evenveel belang moeten hechten als aan hun fysieke groei en gezondheid en ze zouden hen aan de zorg van uitzonderlijk eerzame leraren en gidsen moeten toevertrouwen. Hoe onwetend en zorgeloos zijn de ouders die de morele en spirituele opvoeding van hun kinderen verwaarlozen en hoe ongelukkig zijn de kinderen die deze verwaarlozing ervaren.

6. Kinderen die onverschillig zijn voor de rechten van hun ouders en die hen niet gehoorzamen zijn “monsters die voortgekomen zijn uit een gedegenereerde mens”. Ouders die het morele en spirituele welzijn van hun kinderen niet waarborgen, zijn genadeloos en wreed. De meest zinnelijke en meedogenloze van allen zijn de ouders die de morele en spirituele ontwikkeling van hun kinderen lamleggen nadat zij hun weg naar menselijke perfectie hebben gevonden.

7. Families vormen het  fundament van een  samenleving. Het wederzijdse respect voor rechten en verplichtingen binnen een familie resulteert in een gezonde en sterke samenleving. Als zulke familiebanden verdwijnen, verliest de samenleving zijn compassie en respect voor anderen. [Criteria or Lights of the Way, deel 1, 9e editie, Izmir, 1996, p.98-101]

Read more:
Een vurig gebed

Geschreven door M. Fethullah Gülen Een vurig gebed. De Almachtige Schepper is Hij wiens bestaan de bron is van alle bestaan,...

Close