Geschreven door M. Fethullah Gülen

Sidq betekent ware gedachten, ware woorden en ware daden, en wordt derhalve op de volgende manier weerspiegeld in het leven van een reiziger onderweg naar God: hij of zij liegt niet en vertelt geen onwaarheden, leeft in volledige trouw aan de waarheid, en streeft ernaar een betrouwbare vertegenwoordiger te zijn van trouw aan God. met andere woorden, hij of zij wijkt nooit af van volledige oprechtheid in alle gedachten, woorden en daden, en, in gehoorzaamheid aan het Koranische gebod: Wees met de oprechten (9:119), zoek altijd naar oprechtheid op zowel individueel als sociaal niveau.

Deze mensen nemen oprechtheid zo serieus dat ze nooit leugens of onwaarheden vertellen, zelfs niet als grap. Zoals in een Profetisch gezegde wordt gesteld, staat degene die in deze mate oprecht is, als te boek bij het Oppergerechtshof, terwijl degenen wier gedachten, woorden en daden elkaar tegenspreken, en die anderen bedriegen, geregistreerd staan als leugenaar.

Oprechtheid is de meest stabiele weg naar God, en de waarachtigen zijn de gelukkige reizigers op deze weg. Oprechtheid is de bezieling en de essentie van iedere daad en de ware graadmeter voor openheid van iedere gedachte; het scheidt de gelovigen van de hypocrieten, en de mensen van het Paradijs van de mensen van het Vuur. Oprechtheid is een Profetische deugdzaamheid in degenen die geen profeet zijn, waardoor “dienaren” de zegeningen delen met “koningen.” In de Koran, omschrijft God Almachtig een waarachtig persoon als  degene die het overbrengt, en als degene die het bevestigt: Hij die de waarheid brengt en hij die verklaart dat het waar is (39:33).

Oprechtheid kan worden omschreven als de worsteling van iemand om zijn integriteit te bewaren en hypocrisie en leugens te vermijden, ook in penibele situaties waarin een leugen voor opluchting zou zorgen. Junayd al-Baghdadi zegt: “Een loyaal, oprecht persoon verandert zo’n veertig keer per dag van staat van zijn (om zijn persoonlijke integriteit te behouden), terwijl een hypocriet veertig jaar lang dezelfde staat van zijn behoudt zonder zich ongemakkelijk te voelen (over zijn afwijking van het goede pad).”

Het begin en de laagste graad van oprechtheid is eerlijkheid, en hetzelfde gedrag in het openbaar en privé. Dit wordt gevolgd door waarachtig zijn in alle gedachten, gevoelens, daden en intenties. De waarachtigen zijn de moedige mensen wier gevoelens, gedachten en daden elkaar niet tegenspreken; het meest oprecht zijn de helden die volledig oprecht zijn in al hun fantasieën, intenties, gevoelens, gedachten, daden en gebaren.

Het gebruik van al iemands talenten en capaciteiten om een staat van oprechtheid te bereiken die doordringt in al iemands daden, loyaliteit aan een verheven doel, en trouw aan en standvastigheid hierin te bereiken zijn Profetische eigenschappen. In het vers: Vermeld Abraham in het Boek: hij was een uiterst oprecht mens, een Profeet (19:41), refereert de Koran aan de hoogste mate van oprechtheid. Oprechtheid is de meest primaire eigenschap van alle Profeten, en de sterkste morele kracht of middelen producerende eigenschap bij het dienen van de Islam en de Koran. Het is tevens de grootste erkenning voor een gelovige en het meest doorslaggevende document in het Hiernamaals. God vestigt onze aandacht op het volgende belangrijke feit: Dit is een dag dat de waarachtigen profiteren van hun oprechtheid (5:119).

Oprechtheid dient de Profeten, de gezuiverde en geperfectioneerde geleerden en de heiligen die dicht bij God zijn gekomen, als een hemels rijdier dat hen, sneller dan het licht, naar de grootste hoogten kan dragen; leugenachtigheid, echter, trekt Satan en zijn volgelingen mee naar de grootste diepten. Gedachten “vliegen omhoog” op de vleugels van oprechtheid en nemen in waarde toe, daden groeien en floreren wanneer ze worden gevoed door oprechtheid, en oprechte gebeden en verzoeken bereiken de Troon van Barmhartigheid en worden er verwelkomd.

Oprechtheid is net zo doeltreffend als het “elixir” van Gods Grootste Naam. Toen Bayazid al-Bistami werd gevraagd naar Gods Grootste Naam, antwoordde hij: Geef mij de Minste Naam van al Gods namen, zodat ik u de Grootste kan geven. Als er iets zo doeltreffend is (voor de aanvaardbaarheid van God van gebeden en daden) als de Grootste Naam, dan is het oprechtheid. Welke Naam er ook maar wordt gereciteerd, indien het oprecht gebeurt, wordt het de Grootste Naam.

Oprechtheid deed het licht van inkeer schijnen op het voorhoofd van Profeet Adam, vrede zij met hem. Oprechtheid diende als reddingsboot voor Profeet Noah, vrede zij met hem, toen de wereld overstroomde. Oprechtheid leidde Profeet Abraham, vrede zij met hem, in veiligheid en naar koelte uit het vuur waarin hij was gegooid. Oprechtheid verheft gewone mensen tot ongekende hoogten, en is de sleutel die deuren opent naar dimensies en realiteiten voorbij het zichtbare bestaan. Iemand die op wordt getild door oprechtheid, kan niet worden tegengehouden in zijn opwaartse reis, en deuren worden niet dichtgedaan voor de neus van degenen die deze sleutel gebruiken. Hoe toepasselijk zijn de woorden van Rumi in deze context:

De waarheidsliefde van de minnaar beroert zelfs de levenlozen,
waarom zou het dan raar gevonden worden dat het een mensenhart beroert?
De waarheidsliefde van Mozes beroerde zijn staf en de berg,
waarlijk, het beroerde zelfs die grote, schitterende zee.
En de waarheidsliefde van Mohammed, beroerde zelfs
het mooie gelaat van de Maan en ook de schijnende Zon.

In vele verzen in de Koran staat dat het zijn van een waar gelovige afhangt van iemands integriteit en oprechtheid in zijn woorden, daden, gevoelens en binnenste waarnemingen. Deze mate van integriteit en oprechtheid wordt in de Koran ook beschouwd als de basis van geluk, in zowel deze wereld als de volgende. Hier volgen enkele voorbeelden:

–    Zeg: Mijn Heer, laat mij binnenkomen met de waarheid, en vertrekken met de waarheid, en schenk mij de kracht vanuit Uw Aanwezigheid om mij te helpen (17:80).
–    Geef mij een goede reputatie, laat mij worden herinnerd om mijn oprechtheid door latere generaties (26:84).
–    Breng de gelovigen goede tijdingen dat zij de beloning voor hun oprechtheid van hun Heer zullen ontvangen (10:2).
–    De rechtvaardigen bevinden zich in de Tuinen en rivieren, op de zetels van oprechtheid in de aanwezigheid van de Machtige Koning (54:54-5).

Binnenkomen met de waarheid, vertrekken met de waarheid, herinnerd worden om iemands oprechtheid, beloning voor oprechtheid, en zetels van oprechtheid zijn allemaal stations van, en provisie voor de lange weg vanuit deze wereld naar het Hiernamaals. Omdat alles wat zich in deze wereld afspeelt bepaalt wat er in het Hiernamaals gebeurt, is de waarheidsgetrouwe altijd op zoek naar de waarheid, neemt hij de waarheid in acht bij het starten van een taak of het verhuizen van plek dichter bij God, leeft hij volgens de eisen van oprechtheid en laat hij oprechtheid na aan de volgende generaties. Zijn doel is het verdienen van eeuwig geluk in het Hiernamaals.

Om in staat te zijn oprechtheid door te voeren in intenties en doelen, dienen gelovigen bewust te kiezen voor oprechtheid in hun gedachten, beslissingen en handelingen. Dit is de eerst stap. Zij dienen vervolgens doortastend te zijn in hun oprechtheid, ongeacht de consequenties, en afstand te houden van alles wat hun vastberadenheid dreigt te doen wankelen. De tweede stap is het gebruiken van dit wereldse leven om de waarheid te leven en te ondersteunen, en Gods goedkeuring en welbehagen te verdienen. Dergelijke mensen zijn zich te allen tijde bewust van hun gebreken en fouten, geven niet toe aan de wereldse verleidingen, en veranderen hun voorwaarden niet om wereldse redenen. De derde stap is het zover doorvoeren van oprechtheid in hun leven dat het ieder aspect van hun leven bepaalt. Dit is identiek aan de fase van het verguld zijn, die wordt verklaard in de Traditie: Iemand die verguld is met God als de Heer, de Islam als de religie en Mohammed als de Profeet, heeft de verrukking van het geloof geproefd.

De grootste mate van oprechtheid en trouw die mensen kunnen uitdragen is het verguld zijn met de Here God, ongeacht de behandeling die Hij hen geeft, het accepteren van de Islam als het Goddelijke systeem dat hun leven bepaalt, en het zich gewillig onderwerpen aan de begeleiding en leiding van het beste van de schepping, vrede zij met hem. De weg naar ware menselijkheid ligt in aangaan van deze zware verantwoordelijkheid, die zeer moeilijk te dragen is.

Laten we besluiten met een mooi versdeel:

Waar de mens baat bij heeft is oprechtheid, zelfs in het geval van bedreiging.
De Almachtige God is de Helper der waarheidsgetrouwen.

Read more:
Kinderrechten-islam
Kinderrechten

De voortzetting en het voortbestaan van een volk is inherent aan goed opgeleide generaties; met goede bewustzijn en geestelijke vervolmaking....

Close