Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 juni 2006 14:00 door Fethullah Gülen, maandag 17 september 2001 11:17

1. Het ware leven wordt geleefd op spiritueel niveau. Degenen wier harten leven en die het verleden en de toekomst overwinnen, kunnen niet worden bedwongen door de tijd. Zulke mensen zijn nooit buitensporig bedroefd door leed uit het verleden of door angsten voor de toekomst. Degenen die hun volle bestaan niet kunnen ervaren in hun hart en die dus een banaal, oppervlakkig leven leiden, zijn altijd mistroostig en geneigd tot wanhoop. Ze beschouwen het verleden als een afschuwelijk graf en de toekomst als een eindeloze put. Het is een kwelling, zowel als ze doodgaan als wanneer ze leven.

2. Het tot stand brengen van een gezonde relatie met een lang, geweldig verleden en een lange, betere toekomst hangt af van het juiste inzicht in de vitaliteit van je hart en ziel. De gelukkigen leven op dit niveau en begrijpen dit leven ten volle. Ze zien het verleden als de grote tenten en tronen van onze voorouders en de toekomst als de wegen die leiden naar de tuinen van het paradijs. Terwijl ze inspiratie nippen van hun innerlijke geweten alsof het de fontein van Kèwsèr betreft, gaan zij heen van het pension van deze wereld. De ongelukkigen, degenen die zo’n niveau van inzicht en inspanning niet kunnen bereiken, leiden levens die erger zijn dan de dood. Hun dood is een hel van duisternis bovenop duisternis.

3. Er is een wederzijdse ondersteunende en perfectieve relatie tussen de handelingen en het innerlijke leven van iemand. We noemen deze relatie een “opwaartse spiraal.” Houdingen als beslistheid, volharding en vastberadenheid verlichten het innerlijke bewustzijn van iemand en de helderheid van zijn innerlijke bewustzijn versterkt de wilskracht en vastberadenheid. Het stimuleert hem of haar altijd naar een hogere geestelijke horizon te reiken.

4. De gelukkigen wier handelingen de gehoorzaamheid van de geest weerspiegelen, streven er altijd naar om de Schepper en de mensheid te behagen en ze gaan door met het verwerven van prijzenswaardige deugden. Hun qiblè-kompas richt zich altijd op dezelfde mihrab en hun voortgangsindicator laat altijd dezelfde route zien. Zeer oprecht berouw en een hartgrondige boetedoening zullen, ook al komen er zo nu en dan dwalingen voor, het bewustzijn van de zonde wegsmelten van hun hart en ziel. Hierna zullen zij hun weg weer vervolgen, vaak met vernieuwde kracht.

5. De gelukkigen die hun plichten nauwgezet en grondig vervullen en die de grootste aandacht hebben voor elk klein detail, genieten van orde, harmonie en toewijding aan de plichten in hun buitenwerelden. Tegelijkertijd vergroten zij het pure licht van hun innerlijke werelden en bereiken ze, op de vleugels van hun gebeden, een paar keer per dag de rang der engelen.

6. Dit inzicht en deze balans in het hart van de mensen, dat wil zeggen, de innerlijke ervaring en de nauwgezette uitoefening van religie naast een liefde voor en een verlangen naar de eeuwigheid, werd in de loop der tijd vervangen door een saai formalisme en mysticisme dat ons lui heeft gemaakt. Sinds die tijd hebben deze twee onheilspellende groepen hun eigen inspiratie – die niets meer is dan het licht van een vuurvliegje – beschouwd als was het gelijk aan de heldere en gevarieerde schittering van de Openbaring. Ze blokkeren onze wegen naar een nieuwe horizon van denken en ze verduisteren de horizon van onze aspiraties door ons verlichte pad te besproeien met nevelen en stof.

7. Bij wijze van samenvatting kunnen we de soldaten van de waarheid karakteriseren als bestaande uit een geharde constructie, als van gehard staal, dat alle druk en aanvallen kan weerstaan. Hun intellect kan, als een chemicus, het Goddelijke Woord en alle huidige kennis in een pot doen samensmelten en daardoor nieuwe syntheses verkrijgen. Hun geest is geperfectioneerd in dezelfde smeltkroes die ook spirituele meesters als Mawlana Rumi en Shaykh Jilani heeft geperfectioneerd. Ze zijn zo bescheiden dat zij zichzelf zien als hele gewone mensen onder de mensen. Uiteindelijk heeft hun altruïsme zo’n niveau bereikt dat ze hun eigen behoeften kunnen vergeten omwille van het geluk van anderen. [Criteria or Lights of the Way, Izmir, 1996, deel 1, (9e editie), p.9-14]

Read more:
Foreign Affairs: De islamitische Martin Luther?

Fethullah Gülen’s pogingen tot islamitische reformatie  Door Victor Gaetan, 20 februari 2014[divider] In een video die geplaatst werd op zijn website...

Close