Door Today’s Zaman

Hussain zei dat Turkije een lichtend voorbeeld in de regio is. Hussain, zelf een moslim van Indiase afkomst, heeft de regering van president Obama geadviseerd over bestuurlijke vraagstukken die met de islamitische wereld te maken hadden.

De speciale Amerikaanse afgevaardigde bij de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC), die Turkije één van nauwste bondgenoten van de Verenigde Staten noemde, verklaarde maandag in een exclusief interview met Today’s Zaman: “Er zijn maar weinig belangrijke internationale vraagstukken waarover we Turkije niet regelmatig raadplegen.”

Rashad Hussain, een moslim van Indiase afkomst, heeft in zijn hoedanigheid als afgevaardigde bij het OIC deel uitgemaakt van het Counsel’s Office van het Witte Huis en heeft de regering van president Barack Obama geadviseerd over bestuurlijke vraagstukken die betrekking hadden op de islamitische wereld.

De transformatie van Turkije naar één van de belangrijke economische grootmachten in de wereld en haar geografische ligging zijn van groot belang voor de VS, aldus Hussain, die naar Istanboel was gekomen voor de tweede Global Entrepeneurship Summit. “Ik denk dat het om deze redenen erg positief is dat de vriendschap tussen (premier Recep Tayyıp) Erdoğan and Obama is opgebloeid,” aldus Hussain.

Turkije is een democratisch, modern en islamitisch land, zei Hussain, wat het land voor de regio tot een lichtend voorbeeld maakt. “Een van de belangrijkste veranderingen die we in Turkije zien is dat de regering open staat voor de ambities, zorgen en behoeften van het Turkse volk,” zei hij over de republiek. Hij voegde eraan toe dat de Turkse regering de bevolking de kans geeft vele mogelijkheden na te streven.

“Dat wil niet zeggen dat religie geen belangrijke rol speelt,” zei hij. Volgens zijn waarneming kunnen Turkse burgers zich vrijelijk uitdrukken en hun godsdienst belijden, zonder angst of weerstand. Er zijn veel verschillen tussen Turkije en andere landen in de wereld, voegde Hussain eraan toe, “maar dat wil niet zeggen dat alles perfect is.”

Aangemoedigd door Turkije’s leiderschap in Syrië

Het conflict in Syrië is een van de vele onderwerpen waarvan Hussain stelt dat de VS “nauw met Turkije samenwerken.” “Wij vonden het zeer bemoedigend om te horen dat Turkije en de Arabische Liga sancties tegen Syrië aankondigden,” zei Hussain.

De VS zullen met Turkije en de internationale gemeenschap blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat de wrede onderdrukking van de Syrische bevolking zo spoedig mogelijk tot een eind wordt gebracht. Hussain uitte ernstige bezorgdheid over de onderwerp Syrië en benadrukte dat de VS het Syrische volk tot het einde zal blijven steunen. “Wij denken dat het zeer belangrijk is dat niet alleen in Syrië maar in alle landen, de regeringen verantwoordelijkheid zijn voor de fundamentele rechten, zorgen en ambities van hun bevolking,” aldus Hussain.

De VS zal het vertrouwen van islamitische landen herwinnen’

Volgens Hussain zijn er twee redenen waarom de VS vastbesloten zijn de dialoog met islamitische landen nieuw leven in te blazen: politieke stabiliteit en verbeterde relaties in de regio. Hij gaf toe dat de relatie tussen de VS en de regio in het verleden erg wisselvallig is geweest, maar legde uit dat Obama’s regering bereid is de wederzijdse achterdocht en het wantrouwen achter zich te laten en te werken aan een relatie met meer onderlinge samenwerking. “Het vertrouwen en de vriendschap tussen de Verenigde Staten en de islamitische landen zal worden hersteld,” bevestigde hij .

Hussain noemde de voortdurende pogingen om een oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen en het bevorderen van samenwerking op gebieden zoals technologie, onderwijs, wetenschap en gezondheid als voorbeelden waarop een betere relatie kan worden ontwikkeld. Maar Hussain was ook realistisch genoeg om toe te geven dat het herstellen van het wederzijdse vertrouwen niet snel geregeld zal zijn. “Het zal tijd kosten. Ik denkt dat de gedachten van mensen zullen veranderen als ze voortdurende bestuurlijke veranderingen zien en ondervinden welke resultaten dat voor henzelf heeft,” aldus Hussain.

Deze verandering in buitenlands beleid en in perspectief is volgens Hussain al aan de gang sinds Obama aan de macht kwam. “Ik denk dat we beginnen te beseffen dat, zolang we deze agenda blijven nastreven, we er meer en meer in zullen slagen het vertrouwen tussen de VS en veel islamitische landen in de wereld te herstellen.”

‘De Gülen-beweging heeft grote bijdragen geleverd aan de wereld’

“Zonder enige twijfel is hij een groot geleerde,” zei Hussain met betrekking tot de islamitische denker Fethullah Gülen, die in 2008 door het magazine Foreign Policy werd uitgeroepen tot ‘s werelds grootste intellectueel. Hussain noemde de Gülen-beweging een “zeer positieve” ontwikkeling. Volgens Hussain heeft Gülen “met de educatieve activiteiten die hij begon in Turkije, nieuwe horizonten voor Turkije geopend.”

De Gülen-beweging heeft belangrijk werk verricht op het gebied van onderwijs en het bevorderen van een interreligieuze dialoog over de hele wereld, met inbegrip van Amerika.

Read more:
Bevat de Koran alles?

1. Omdat de Koran een boek is dat de mens en het universum beschrijft, bevat de Qur'an 'alles'. De Tekst...

Close