Een “profeet” die eer en enig wantrouwen in zijn eigen land krijgt.

Vrome mensen in het oosten van Turkije, waar Fethullah Gülen is geboren, staan ​​te popelen om hem te prijzen. Voordat ik de woorden van de prediker heb gehoord, 12 jaar geleden, ” heb ik een leven vol vrouwen en alcohol geleid, “geeft Unal Sahin toe, een juwelier in Erzurum. Onder leiding van de heer Gülen werd hij vroom en gul, hielp een universiteit in Georgia en scholen in India en Azerbeidjaan. “Hoe meer ik gaf, hoe meer mijn bedrijf groeide,” zegt hij. Zijn vrouw heeft tussentijds besloten een hoofddoek op te zetten.

De bij Gülen aangesloten groepen in Istanbul kunnen liberaal lijken waarbij vrouwen met en zonder hoofddoek zich zonder problemen mengen. Maar de sociale druk voor vrome vrouwen die hun hoofd moeten bedekken is overweldigend in Erzurum.

Wanneer koppels, die Gülen gericht zijn, elkaar bezoeken “zitten de mannen in
een kamer en zitten wij in een andere, het is voor ons comfortabeler op die manier,” vertelt een lid van de hoofddoek dragende Gülenisten zusterschap. Zij prediken van deur tot deur.

” Het maakt voor onze mannen niet uit dat we gedurende de dag niet thuis zijn …ze weten dat het voor een goed doel is,” vertelt ze.

Een plek waar de beloningen van vroomheid nog moeten verschijnen is het geboorte dorp Korucuk van de heer Gülen, ten oosten van Turkije. Afgezien van een nieuwe moskee, zijn de gebouwen gemaakt van modder, steen en riet. Maar de 600 tellende dorpsbewoners zijn trots op de beroemde zoon van hun dorpsgenoot. “ Geprezen zij God, ons hele dorp is moslim en we hebben geen duivels internet,” zegt de neef van Fethullah, Necdet Gülen.

Ondanks alle bewondering blijven veel details van zijn leven ongrijpbaar. Voordat hij naar de Verenigde Staten is verhuisd, tien jaar geleden, moest hij een kat-en-muis spel spelen met de autoriteiten. Kort na zijn emigratie, werd hij berecht in zijn afwezigheid voor het ‘ondermijnen van secularisme “. Dit volgde op een tape waarin hij zijn volgelingen zou aansporen de staat in stilte over te nemen. (Hij zei dat er gesleuteld was aan de tape.) Dit proces sleepte velen jaren voort, hij werd vrijgesproken in 2006. Maar door hoger beroep werd de zaak weer heropend door het hof.

Naast een universiteit, een krant en een hele reeks aan kleine en grote bedrijven, is een keten van studentenhuizen voor studenten een belangrijke troef voor de Gülenisten netwerk Er is een vertrouwd patroon, waardoor jongeren zich wenden tot de beweging voor accommodatie en vervolgens instemmen met een regime van vasten en gebed.
Velen van de politie van Turkije zijn Gülen sympathisanten. Een minister van Binnenlandse Zaken gaf eens een cijfer van 70% – maar het leger blijft hoogst wantrouwig. De beweging is
“niet-politiek”, maar heeft banden met bijna alle Turkse politieke partijen, behalve de belangrijkste seculiere oppositie.

De Gülenisten hebben veel gemeen met de Recht en Ontwikkeling Partij (AK). Ze werken samen maar hun belangen zijn niet identiek. Het gerucht doet de ronde dat Recep Tayyip Erdogan, de matige islamitische premier, terughoudend is in het vervangen van de politiechef van Istanbul om de eenvoudige reden dat de Gülen beweging deze verandering wil. Hij wil volkomen onafhankelijk blijven.

“Gülen had een visie die hem en zijn volgelingen naar een punt zouden brengen waar geen enkele moslim gemeenschap in Turkije over zou durven dromen. In plaats van eenvoudigweg een plek te creëren in het maatschappelijk leven, zoals vele andere moslim groepen doen, heeft de Gülen beweging besloten zich te verbinden met de maatschappij. Zij heeft publicaties uitgegeven en instituten opgericht dat mensen van alle gelederen zou aantrekken.”

What Made the Gülen Movement Possible?

Read more:
Home – Fethullah Gulen

Fethullah Gulen is een Turkse geleerde die zijn leven al meer dan 55 jaar gewijd heeft aan vrede, dialoog en...

Close