Liefde is de meest directe en veiligste manier naar menselijke volmaaktheid. Het is moeilijk om de rang van menselijke perfectie te bereiken op manieren die geen liefde bevatten behalve dan door de erkenning van ” iemands aangeboren onmacht, armoede en vertrouwen op Gods Macht en Rijkdom en ijver op Zijn weg en dankzegging,” geen enkele andere manier is gelijk aan die van de liefde …

Het zien van de sporen van de Geliefde in de waaiende wind, de dalende regen, het kabbelende stroompje, de zoemende bij, het aanbreken van de ochtend en in de donkere nacht komt  de minnaar tot leven. Het zien van de schoonheid van de Geliefde in alles om hem of haar heen, wordt de minnaar uitbundig. Het voelen van de adem van de Geliefde in elke windvlaag wordt de minnaar vreugdevol. Zo nu en dan de verwijten voelend van de Geliefde, maakt dat de minnaar kreunt van verdriet…

Als we niet de zaadjes planten voor liefde in de harten van de jongeren die we proberen te doen herleven door wetenschap, kennis en moderne cultuur, zullen zij nooit perfectie bereiken en zich volledig kunnen bevrijden van hun dierlijke verlangens…

Zelfs al hebben we andere gevoelens en gedachten, we zijn allemaal mensen van deze samenleving. Zelfs al hebben we niet dezelfde gemeenschappelijke fundamenten op bepaalde gebieden, we wonen allemaal op deze wereld en we zijn passagiers op hetzelfde schip. In dit opzicht hebben we veel gemeenschappelijke punten welke besproken en gedeeld kunnen worden met mensen van elk deel van de samenleving.

Mensen van het Hart

Mensen van het hart zijn het toonbeeld van nederigheid en bescheidenheid die toegewijd zijn aan een spiritueel leven. Vastbesloten om weg te blijven uit de smet van het materiële en spirituele leven. Altijd alert op het bedwingen van de lichamelijke verlangens van het lichaam en klaar om te strijden tegen het kwaad zoals, haat, verachting, gierigheid, jaloezie, zelfzuchtigheid en lust. Ze trachten altijd de hoogste achting te geven aan wat goed is, door te geven aan anderen van wat zij voelen over deze wereld en het hiernamaals en ze zijn altijd geduldig en voorzichtig.

Mensen van het hart zijn te druk met het vechten tegen hu n zelf en hun overtredingen om geïnteresseerd te zijn in de wandaden van anderen. Zij  stellen daarentegen een voorbeeld voor anderen in hoe een persoon goed kan zijn, wat anderen leidt in het bereiken van ​​hogere horizonnen. Ze sluiten hun ogen voor wat andere mensen verkeerd kunnen doen. Reageren met een glimlach naar hen die een negatieve houding tonen. Dergelijke mensen doen slecht gedrag teniet met vriendelijkheid, zodat er niemand verwond raakt, zelfs wanneer zij keer op keer verwondt raken.

Mensen van het hart overtreden de rechten van andere mensen niet, noch zullen zij wraak nemen. Zelfs in de meest kritieke omstandigheden hebben ze de neiging om zich rustig te gedragen en tot het uiterste zal doen wat een persoon van het hart moet doen.

“… De Gülen beweging heeft de vijand gedefinieerd als ‘attributen’ in plaats van als ‘voorwerpen. ” Met andere woorden, slechte eigenschappen zoals egoïsme, egocentrisme en bedrog dat  de drievoudige vijanden van onwetendheid, armoede en verdeeldheid ondersteunen in het bijzonder in de islamitische wereld en in de wereld in het algemeen, kan alleen worden opgelost door de attributen van de “nieuwe mens” zoals liefde, heiligheid, en opmerkzaam redeneren. ”

Mustafa Gurbuz, Performing Moral opposition: Musing on the Strategy and Identity in the Gülen Movement

Ze beantwoorden kwade daden altijd met vriendelijkheid, en zien slechtheid als een kenmerk van het kwaad en behandelen degenen die hen hebben geschaad in het toonbeeld van deugd.

Mensen van het hart verliezen nooit hun kalmte noch zijn ze beledigd door degenen van wie harten verbonden zijn aan God. Als ze zien dat één van hun broeders of zusters in religie iets verkeerd doen, laten ze hen niet in de steek. Om verlegenheid te voorkomen zullen ze gekende fouten nooit in het openbaar brengen en ook persoonlijk niet bekend maken. Integendeel, zij nemen de schuld op zich en vragen zich af waarom zij getuige zijn van een immorele daad.

Read more:
Onderwijs bekeken vanuit de visie van Gülen

De mens: Niet alleen lichaam, niet alleen geest “Wij zijn wezens die niet alleen bestaan uit lichaam of geest of...

Close