Reactie op EenVandaag over de Gülenbeweging (uitzending 30 januari 2014)

Reactie op EenVandaag over de Gülenbeweging (uitzending 30 januari 2014)

 

De Gülenbeweging in Nederland neemt afstand van een uitzending van het programma EenVandaag. In de uitzending van 30 januari wordt beweerd – zo luidt de aankondiging op de website van EenVandaag – dat de beweging betrokken zou zijn bij het indoctrineren van studenten. Alper Alasag, een woordvoerder van de beweging, is teleurgesteld over deze uitspraak: “Onderwijs is een groot goed, en vele mensen die bij de Gülenbeweging betrokken zijn, houden zich hier vanuit hun overtuiging op een positieve manier mee bezig, maar van indoctrinatie is absoluut geen sprake”.

Nadat vorig jaar het programma Nieuwsuur vergelijkbare beschuldigingen bracht, is een aantal studentenhuizen door de overheid grondig onderzocht. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de Gemeente Amsterdam in juli 2013 dat het om gewone studentenhuizen gaat. De studenten in de huizen volgen allen opleidingen aan reguliere Nederlandse onderwijsinstellingen en de huisvesting staat volgens de Gemeente Amsterdam de integratie geenszins in de weg. Alper Alasag: “Er bestaan veel misverstanden over mensen die bij de Gülenbeweging betrokken zijn. Wij zijn al enige tijd bezig om duidelijk te maken wie we wel en vooral ook wie we niet zijn. Wij proberen op verschillende terreinen een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. In de uitzending van EenVandaag herkennen wij ons geenszins”.

Over de betrokkenheid bij onderwijs

Alasag: “Mensen die bij onze beweging betrokken zijn, hebben samen met autochtone Nederlanders aan de wieg gestaan van een aantal scholen. Deze scholen zijn geen Koranscholen of ‘Gülen-scholen’, maar zijn gestoeld op het onderwijsconcept ‘wereldburgerschap’. Dit betekent de leerlingen in aanraking laten komen met andere culturen om te leren samenwerken en samenleven. Op deze scholen zitten niet alleen Nederlandse leerlingen van Turkse afkomst, maar soms wel meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Op de scholen worden de leerlingen ook middels rollenspelen geleerd over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen of  van heteroseksuelen en homoseksuelen.”

Over de Gülenbeweging

De Gülenbeweging bestaat uit sociaal betrokken mensen die samen met anderen – met uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden – willen werken aan een leefbare samenleving, met een belangrijke focus op onderwijs, dialoog, vrijwilligerswerk en ondernemerschap. De beweging is eind jaren 70 in Turkije ontstaan als een grassroots beweging van mensen die een voorbeeld nemen aan de ideeën en daden van de Turkse denker en islamgeleerde Fethullah Gülen. Aanhangers zijn in alle delen van de wereld te vinden, ook in Nederland. Voor meer informatie zie ook www.gulenbeweging.nl.

Wat zijn de redenen voor de toegenomen spanningen tussen de AKP en de Gülenbeweging?

  • Wat zijn de redenen voor de toegenomen spanningen tussen de AKP en de Gülenbeweging?
  • Wat is de kijk van de Hizmetbeweging op politiek en politieke partijen?
  • Hoe was de relatie met de AKP in het verleden en waarom is er nu sprake van zo’n groot conflict?
  • Hoe zien de komende maanden eruit, wat kunnen we nog verwachten?
  • Is er een gevecht tussen de AKP en de Gülenbeweging wat betreft de Gaza flotilla incident en het Midden-Oosten beleid van de Turkse overheid?
  • Is de Gülenbeweging een alliantie met Israël en de V.S. aangegaan?

 

Deze en nog meer vragen worden beantwoord door Mustafa Yesil, de voorzitter van de Journalisten en Schrijvers stichting (GYV), waar Fethullah Gülen de erevoorzitter van is.

Klik hier voor de hele tekst (Engels).

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 499

Condoleance Fethullah Gülen voor Nelson Mandela

Fethullah Gülen heeft zijn condoleances geuit voor de legendarische Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela.

Hieronder volgt Gülen zijn condoleance:

“Vandaag herdenken we het eervolle leven en erfgoed van Nelson Mandela, die zijn leven heeft geweid aan principes als vrede, democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid. Zelfs in tijden waarin hij geconfronteerd werd met extreem moeilijke omstandigheden en vijandschap, heeft hij verzoening verkozen boven vergelding, waarmee hij getoond heeft hoe een waardevoller leven geleid kan worden.

Bij het herdenken van het leven die Mandela geleid heeft en de lessen die getrokken kunnen worden uit zijn leven, dienen we van deze gelegenheid gebruik te maken om weder

Fethullah Gulen’s boodschap aan de conferentie “Geweld aan de kaak stellen in de naam van God: de zaak van de Islam”

De conferentie richtte zich op het begrijpen van één van de veel besproken problemen van onze tijd, aangaande de kwestie van terrorisme en de relevantie daarvan in de islam als een wereldreligie.

Eén van de hoofdvragen die de sprekers onderzochten was de vermeende link tussen terrorisme en islam omdat dit een actueel onderwerp in de Westerse media is.

Over de kwestie van vijandschap tussen grote religies in de wereld, zeiden de sprekers dat fundamentele kwesties van conflicten niet gerelateerd zijn aan de religies zelf, maar eerder gerelateerd zijn aan de politieke en economische agenda van individuen en leiders die vaak worden neergezet als deel van een religieuze agenda om massale steun te verkrijgen voor hun doelen.

De sprekers drongen erop aan om de fout van het generaliseren te vermijden wanneer het aankomt op het begrijpen van religies door individuele gebeurtenissen, omdat dit wellicht kan leiden tot fundamentele misverstanden.

In plaats daarvan stelden de deelnemers aan de conferentie voor dat elke gebeurtenis moet worden begrepen binnen zijn eigen specifieke context, voordat het kan worden gebruikt als een voorbeeld om generalisaties over individuen of andere religies te maken.

De conferentie was een uitgebreide poging om een kader te tekenen waarbinnen we zouden moeten proberen elkaar en andere religies te begrijpen, zeker binnen de context van de islam en terrorisme.

De conferentie richtte zich op het begrijpen van één van de veel besproken problemen van onze tijd, aangaande de kwestie van terrorisme en de relevantie daarvan in de islam als een wereldreligie.

Eén van de hoofdvragen die de sprekers onderzochten was de vermeende link tussen terrorisme en islam omdat dit een alomtegenwoordig onderwerp in de westerse media is.

Over de kwestie van vijandschap tussen grote religies in de wereld, zeiden de sprekers dat fundamentele kwesties van conflicten niet gerelateerd zijn aan de religies zelf, maar eerder gerelateerd zijn aan de politieke en economische agenda van individuen en leiders die vaak worden neergezet als deel van een religieuze agenda om massale steun te verkrijgen voor hun doelen.

De sprekers drongen erop aan om de fout van het generaliseren te vermijden wanneer het aankomt op het begrijpen van religies door individuele gebeurtenissen, omdat dit wellicht kan leiden tot fundamentele misverstanden.

In plaats daarvan stelden de deelnemers aan de conferentie voor dat elke gebeurtenis moet worden begrepen binnen zijn eigen specifieke context, voordat het kan worden gebruikt als een voorbeeld om generalisaties over individuen of andere religies te maken.

De conferentie was een uitgebreide poging om een kader te tekenen waarbinnen we zouden moeten proberen elkaar en andere religies te begrijpen, zeker binnen de context van de islam en terrorisme.

M. Fethullah Gülen

Fethullah Gulen’s leerstoel in de studie Islam en moslim-katholieke betrekkingen

De officiële openingsceremonie werd gehouden op de Australische Katholieke Universiteit op 23 november 2007. De inauguratie, Fethullah Gülen, is als volgt:

Professor Peter W. Sheehan e.a.
Vice-kanselier

Australische Katholieke Universiteit
40 Edward Street
North Sydney NSW 2060
Australië

Geachte vice-kanselier, professor Peter W. Sheehan e.a.,

Ik wil u hartelijk danken voor uw uitnodiging voor de lancering van de leerstoel voor de Studie van Islam en Moslim-Katholieke Betrekkingen aan de Australische Katholieke Universiteit.

Ik ben zeer vereerd dat u ervoor heeft gekozen om de leerstoel een naam te geven ter ere van mij, maar ik moet mijn bedenkingen hierover uiten. Voor mijn gevoel is het belangrijk dat educatieve dienstverlening en activiteiten met betrekking tot interreligieuze dialoog die worden uitgevoerd door veel mensen, niet moeten worden toegeschreven aan één persoon. Het is belangrijk dat iedereen die bijdraagt aan inspanningen en activiteiten, aan de toenadering tussen culturen en beschavingen en aan het principe dat we mensen respecteren hoe ze zijn, zou moeten worden erkend en toegejuicht.

Ik ben er zeker van dat het succes van de leerstoel en de vakgroep niet zal worden gemeten naar zijn introductie van één persoon of een bepaalde dienstverleningsbeweging, maar naar zijn dienstverlening aan alle gemeenschappen en de mensheid in zijn geheel.

Ik betreur het ten zeerste dat ik, vanwege gezondheidsproblemen, niet in staat ben om de ceremonie bij te wonen. Ik wil nogmaals mijn dank en waardering overbrengen aan allen die betrokken zijn bij de initiëring van dit educatieve project dat zulke enorme potentiële hulp biedt.

Hoogachtend,

M. Fethullah Gülen

Dialoog tussen culturen: een kans voor Europa II

Fethullah Gülen stuurde een bericht naar het symposium getiteld “Dialoog tussen Culturen: Een Kans voor Europa II” dat werd gehouden in Berlijn, Duitsland op 1 december 2006. Hier volgt de volledige tekst van dit bericht:

Geachte vertegenwoordigers van het Forum für interkulturellen Dialog en Haupt für den Ausbau der Infrastrukturen in den Neuen Bundesländern, gerespecteerde leden van het organiserende comité en de eminente academici, geleerden en sprekers die hier vandaag aanwezig zijn.

Ten behoeve van kennis en onderwijs en sprekend voor de mensheid, wil ik mijn oprechte dank betuigen aan het organiserende comité van deze conferentie, “Dialoog tussen Culturen: Een Kans voor Europa II” en aan alle deelnemers voor hun bijdragen aan het verkennen van een kwestie die sterk gerelateerd is aan de hedendaagse mensheid.

Het spijt me enorm dat ik, vanwege mijn huidige gezondheidstoestand, niet in staat ben om deel te nemen aan zo’n onderscheidende assemblee.
Collectieve gedachte en wil zijn niet mogelijk in een maatschappij waarin individuen elkaar niet behandelen met tolerantie. Ik geloof dat “dialoog” en “respect voor standpunten van iedereen” de sterkste bescherming bieden tegen ieder conflict dat ontstaat vanuit verdeeldheid, verschillen of moeilijkheden bij het bereiken van overeenstemming. Zulke hindernissen dringen zich waarschijnlijk op bij elke hoek die we omslaan op ons pad naar de toekomst; ik geloof sterk dat alle pogingen gericht op dialoog waardering verdienen.

Pogingen die zijn gewijd aan het opbouwen van een gelukkige wereld die is verenigd rondom universele waarden en aan het oprichten van “eilandjes van vrede” ter bevordering van dit doel, vervullen me van hoop voor een toekomst waarin verschillende culturen en beschavingen elkaar ontmoeten en met elkaar worden verzoend.
We gaan nu door een periode van uitgebreide veranderingen die de samenlevingen over de hele wereld beïnvloeden. Ik hoop dat de inspanningen van vandaag een toekomst zullen ontwikkelen waarin het gat tussen rijk en arm wordt gereduceerd, waarin de wereldbronnen eerlijk worden verdeeld terwijl werk, kapitaal en behoeften in acht worden genomen, waarin er geen discriminatie wordt getolereerd op basis van ras, kleur of wereldbeeld, waarin de basisrechten van de mens en de vrijheid worden beschermd en waarin er meer aandacht wordt geschonken aan het “individu”.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke symposium in een dergelijke tijd waarin de mensheid meer dan ooit genade, compassie en begrip nodig heeft. Ik wens alle deelnemers succes en breng aan hen mijn warmste groeten en diepste respect over.

M. Fethullah Gülen